کشتن سه کوچ نشین اسراییلی نباید به انتقام جویی و مجازات دسته جمعی بیانجامد

0
102

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشردر بیانیه ای نقض فاحش حقوق بشر از جمله اقدامات معادل با مجازات دسته جمعی را در کرانه باختری و نوار غزه در پی ربایش و کشتن سه نوجوان اسراییلی محکوم کرده و می نویسد: ما به شدت قتل ها را محکوم می کنیم. مسوؤلان این جنایت های فجیع باید در دادگاهی مستقل و عادلانه پاسخگو باشند. اما بر اساس این جنایت ها نمی توان انتقام جویی و اوج گیری خشونت را توجیه کرد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ متن کامل بیانیه در زیر می آید:

۴ ژوئیه ۲۰۱۴

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر نقض فاحش حقوق بشر از جمله اقدامات معادل با مجازات دسته جمعی را در کرانه باختری و نوار غزه در پی ربایش و کشتن سه نوجوان اسراییلی محکوم می کند.
بنا به گزارش ها در روز ۱۱ ژوئن ۲۰۱۴، ایال یفراخ، ۱۹ ساله، گیلعاد شاعر، و نفتالی فرانکل، هر دو ۱۶ ساله، زمانی که می خواستند در نزدیکی کوچ نشین کفار عتصیون در جنوب کرانه باختری با اتو استوپ به خانه بازگردند، ناپدید شدند. نیروهای اسراییلی در روز ۳۰ ژوئن گزارش دادند که اجساد آنها را در گوری کم عمق در شمال الخلیل پیدا کرده اند.
در روز ۲ ژوئیه، جنازه محمد ابوخضیر، نوجوان فلسطینی که ربوده شد و به قتل رسید، در نزدیکی جنگلی در غرب اورشلیم پیدا شد.
کوچ نشینان اسراییلی از روز ۳۰ ژوئن به فلسطینی ها در الخلیل و بیت اللهم حمله کرده اند. یک دختر نه ساله گویا پس از این که اتومبیل یکی از کوچ نشینان او را زیر گرفت زخمی شده است. کوچ نشینان پس از پیدا شدن اجساد نوجوانان اسراییلی سه پاسگاه تازه در کرانه غربی اشغالی برپا کرده اند.
شوان جَبَرین، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «ما به شدت قتل ها را محکوم می کنیم. مسوؤلان این جنایت های فجیع باید در دادگاهی مستقل و عادلانه پاسخگو باشند. امابر اساس این جنایت ها نمی توان انتقام جویی و اوج گیری خشونت را توجیه کرد.»
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، نیز گفت: «پس از ربایش نوجوانان اسراییلی، استفاده از خشونت زیاد و مجازات دسته جمعی به دست نیروهای اسراییلی با بی توجهی آشکار به حقوق بین المللی ثبت شده است. دولت اسراییل باید فوری به این اعمال پایان دهد.»
سازمان ما به شدت نگران عملیات گسترده نیروهای اسراییلی در پی ناپدید شدن نوجوانان اسراییلی در کرانه غربی است که پس از ۳۰ ژوئن رو به افزایش بوده و مجازات دسته جمعی به شمار می رود.
بنا به اطلاعات دریافتی، نیروهای اسراییلی به حمله های شبانه به خانه ها، زیر و رو و ویران کردن خانه ها و اموال خصوصی، ترساندن و آزار ساکنان، به ویژه در شهرهای اطراف الخلیل دست زده اند. شهر در محاصره قرار گرفته و آزادی تحرک در حدود ۱۰۰۰۰۰ فلسطینی محدود شده است. اسراییل ده ها نقطه را در نوار غزه بمباران کرده است.
نیروهای اسراییلی در حمله به شهرها، اردوگاه های پناهندگان و روستاهای فلسطینی پس از ۱۲ ژوئن دست کم پنج فلسطینی را به ضرب گلوله به قتل رسانده اند. بیش از ۵۰۰ فلسطینی در سراسر کرانه باختری شامل اورشلیم شرقی دستگیر شده اند که ۱۰۰ تن از آنها در بازداشت اداری هستند. با وجود این که اعتصاب غذای بیش از ۱۲۵ زندانی فلسطینی جانشان را به طور جدی به خطر انداخته، نیروهای اسراییلی به این رویه غیرقانونی ادامه می دهند.
سازمان ما از نیروهای امنیتی اسراییل می خواهد به هر گونه مجازات دسته جمعی پایان دهند و اقداماتی عملی را برای جلوگیری از حمله های انتقام جویانه در پیش بگیرند.

متن فارسی:http://www.fidh.org/article15715
متن انگلیسی: http://www.fidh.org/article15709
متن عربی: http://www.fidh.org/article15714