کرونا در ایران و بی کفایتی مسئولان

0
109

تصویر تکان دهنده جنازه‌ ها در صف تدفین؛ تبریز