کرمچاله‌ها وجود دارند ولی سفر فضایی انسان در آنها ممکن نیست

0
392

دانشمندان دانشگاه “هاروارد ” به تازگی دریافتند که سفر در “کرمچاله‌ها” در فضا شاید از نظر تئوری ممکن باشد اما برای انسان مناسب نیست.

همیشه در فیلم‌های علمی و تخیلی دیده‌ایم که شخصیت‌های داستان می‌توانند از طریق کرمچاله‌ها به نقاط مختلف کیهان سفر کنند.

حال محققان دانشگاه هاروارد با انجام پژوهشی در حال اثبات این تخیل هستند که پرواز فضایی از طریق کرمچاله‌ها ممکن است.

قرار است این محققان نتایج این یافته‌های جدید خود را در ماه جاری در انجمن فیزیک آمریکا به اعلام عموم برسانند.

کرم‌چاله در فیزیک یک پل میانبر فرضی در فضازمان است.

کرم‌چاله‌ها ساختار و بعد فضا و زمان را شکسته و باعث ایجاد تونل و حفره‌ای می‌شوند که سرعت یک ماده در آن از سرعت نور بیشتر خواهد شد. همچنین کرم‌چاله‌ها بعد و ساختار فضا را نیز شکافته و آن را جمع می‌کنند که این باعث کوتاه شدن مسافت بین دو نقطه در فضا می‌گردد. همچنین کرم چاله‌ها از یک سیاهچاله و یک سفید چاله به وجود می‌آید که با دفع کردن یک دیگر طول کرم چاله نیز بیشتر می‌شود.

دانشمندان معتقدند که کرم‌چاله‌ها می‌توانند بخشی از جهان را به بخشی دیگر متصل کنند.

وجود کرم‌چاله‌ها در نظریه “نسبیت عام” توسط “آلبرت اینشتین” مطرح شد.

“دنیل جفریس” فیزیکدان دانشگاه “هاروارد” به همراه دو فیزیکدان دیگر در این پروژه جدید اظهار کردند که می‌توان از طریق کرمچاله‌ها به سراسر کیهان سفر کرد. البته این دانشمندان ادعای خود را از دیدگاه تئوری ممکن می‌دانند و گفته‌اند که ممکن است این سفر برای انسان‌ها عملی نباشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، “دنیل جفریس” گفت: سفر فضایی از طریق کرمچاله‌ها بسیار بیشتر از سفر مستقیم طول می‌کشد. بنابراین این سفرهای فضایی مناسب نیستند.