کردهای کوبانی از دست داعش فرار کردند، ترکیه آنها را به زندان انداخت

0
140

بیش از یک هفته است که دولت ترکیه ده ها کرد را که از صحنه نبرد کوبانی به ترکیه پناه برده بودند بازداشت کرده است. دولت ترکیه اعلام کرده است این افراد مشکوک به عضویت در گروه پ ک ک هستند.

محمد پزشک است و در حال حاضر در شهر “سروش”در مرز ترکیه با سوریه به پناهجویان کرد کمک میکند او که با خانواده برخی از بازداشت شدگان در ارتباط است در این رابطه به ناظران خبرگزاری فرانسه میگوید:

افرادی که دستگیر شده اند، روز شش اکتبر مرز را رد کرده اند. روزی که کوبانی شاهد نبرد بسیار سنگینی بین نیروهای مدافع خلق و گروه دولت اسلامی بود، آنها تقریبا آخرین گروه از مردمی بودند که در شهر مانده بودند. آنها از پست اصلی مرزی وارد ترکیه شدند اما نظامیان ترک آنها را به بالافاصله در یک مدرسه در نقطه مرزی محبوس کردند و سپس نیز بازداشت شدگان به یک باشگاه ورزشی در شهر سروش منتقل شدند.

تا جایی که ما خبر داریم این افراد مورد بازجویی قرار گرفته اند. به آنها عکس هایی از مبارزان کرد نشان داده شده و از آنها پرسیده شده که آیا آنها را در کوبانی دیده اند یا نه. در میان این بازداشت شدگان حدود ۳۳ زن و نه کودک حضور دارند. همچنین تعدادی از مقامات منطقه خودگردان کردستان سوریه و تعدادی روزنامه نگار شبکه تلویزیونی کرد زبان “روناهی”نیز حضور داشتند.
طبق برآورد ما آنها حدود ۱۵۰ نفر بوده اند، به آنها گفته شده است که اگر قبول کنند به سوریه برگردند ترکیه آنها را آزاد خواهد کرد. حدود ۸۰ نفر پذیرفته اند و به سوریه بازگشته اند اما باقی همچنان در سالن ورزشی در بازداشت به سر میبرند.
آنها در شرایط خوبی به سر نمیبرند. حق داشتن وکیل ندارند، آنها اکثرا گرسنه هستند و برای ده ها نفر تنها یک توالت وجود دارد و پس از چند روز چند نماینده کرد و ترک توانسته اند طی ملاقات صابون به آنها بدهند.