کاپیتولاسیون آخوندی در سوئیس و فریب ایرانیان؛ نوشتاری از فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

1
185

 متن اصلی پیش نویس موافقت نامه میان ایران و شش کشور در لوزان با متنی که آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران و خانم فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی،  به زبان های فارسی و انگلیسی خواندند یکسان نیست. این مسئله بی شک به درخواست هیئت ایرانی انجام شده است. رژیم می خواهد واقعیت را از مردم ایران پنهان کند.

 اغلب ایرانیان از این متن کوتاه که در برابر روزنامه نگاران خوانده شد، مطلب مهمی دستگیرشان نشد و همچنان در بی خبری بسر می برند. تبلیغات انحرافی و برنامه ریزی شده اسرائیل، نئوکان های جنگ طلب آمریکایی و اعراب به گونه ای است که گویا جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات به پیروزی رسیده است. در ایران آقای ظریف و هیئت همراهش به پهلوانان تازه ای تبدیل شده اند.

متن اصلی این پیش نویس به سه زبان انگلیسی، فرانسه و فارسی تهیه شده است. در زیر نکات کلیدی موافقت نامه را از زبان فرانسه استخراج کردم، با نگاهی به موارد این پیش نویس، نامی جز کاپیتولاسیون نمی توان بر آن گذاشت.

حال باید دید چرا آقای نتانیاهو و دوستان جنگ طلب آمریکایی و عرب او، اصرار دارند که شش کشور و آمریکا امتیازاتی در این مذاکرات به ایران داده اند. به نظر می رسد که این گروه با تبلیغات انحرافی در این زمینه قصد دارند به مسئولین ایرانی هویت پهلوانی و نوعی مشروعیت ببخشند.  در این پیش نویس ایران حداقل برای مدت بیست و پنج سال زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی به نمایندگی از سازمان ملل و شش کشور مذاکره کننده قرار می گیرد.

ترجمه از متن به زبان فرانسه:

 • شمار سانتریفیوژ های ایران از (۱۹۰۰۰) دستگاه به (۶۱۰۴) دستگاه کاهش می یابند و تنها (۵۰۶۰) از سانتریفیوژ های نسل اول برای تولید اورانیوم غنی شده برای مدت ده سال بکار گرفته خواهند شد.
 • ایران ده تن ذخیره اورانیوم غنی شده ضعیف پنج در صد خود را به سیصد کیلوگرم اورانیوم (۳،۶۷ ) درصد کاهش داده و برای مدت پانزده سال در همین حد نگهدارد.
 • ایران پذیرفت که حداقل تا پانزده سال آینده از غنی کردن اورانیوم بیش از (۳،۶۷ ) درصد خودداری کند.
 • ابزار و دستگاه های اضافی ایران ( در رابطه با مسائل اتمی) در انبار تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی نگهداری خواهند شد و تنها مصرف آنان برای جایگزینی  ابزار و دستگاه های از کار افتاده خواهند بود.
 • ایران پذیرفت که تا مدت پانزده سال آینده دست به  ساختن مراکز جدید غنی سازی اورانیوم نزند.
 • (breakout time) مدت زمان کافی برای ساختن بمب اتمی که هم اکنون برای ایران میان دو یا سه ماه است به مدت حداقل یکسال افزایش و در ده سال آینده زیر کنترل خواهد بود
 • ایران پذیرفت که تا پانزده سال آینده درمرکز اتمی فردو که در زیر کوهستان ساخته شده و با عملیات نظامی نمی توان آن را نابود کرد هیچگونه غنی سازی اورانیوم انجام ندهد. از این پس به مدت حداقل پانزده سال هیچ ایزوتوپ قابل غنی سازی ( اشاره به اورانیوم ۲۳۵ می باشد) نباید در فردو وجود داشته باشد. مرکز فردو باز خواهد ماند ولی غنی سازی در آن انجام نخواهد شد و دو سوم سانتریفیوژ های مرکز فردو جمع آوری خواهند شد.
 • مرکز نطنز که دارای هفده هزار سانتریفیوژ نسل اول می باشد تاً سیسات اصلی غنی سازی ایران خواهد بود. در این مرکز یک هزار سانتریفیوژ نسل دوم با سرعت بالا موجود است، این مرکز دارای ظرفیت پنجاه هزار سانتریفیوژ می باشد.
 • ایران پذیرفت که نطنز تنها تاًسیسات غنی سازی کشور باشد. این مرکز می تواند برای مدت ده سال آینده فقط (۵۰۶۰) سانتریفیوژ نسل اول داشته باشد. همه سانتریفیوژ های نسل دوم جمع آوری و زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار خواهند گرفت.
 • آژانس بین المللی انرژی اتمی ماًموریت کنترل و بازرسی همه مراکز اتمی ایران را دارد. بازرسان آژانس می توانند برای مدت بیست و پنج سال به معادن اورانیوم و همه محل هایی که ایران به تولید کیک زرد می پردازد دسترسی داشته باشند.
 • قلب راکتور تولید آب سنگین اراک که می تواند پلوتونیوم تولید کند منهدم یا به خارج از خاک ایران منتقل خواهد شد.
 • این راکتور فقط برای پژوهش و تولید رادیو ایزوتوپ های مصارف پزشکی باز سازی خواهد شد و اجازه ندارد به تولید پلوتونیوم برای مصارف نظامی بپردازد. سوخت مصرف شده این راکتور تا زمانی که این راکتور وجود دارد به خارج از ایران فرستاده خواهد شد.
 • ایران تا پانزده سال آینده حق ساختن راکتور تولید آب سنگین را نخواهد داشت.
 • تحریم ها و مجازات های وضع شده از سوی آمریکا و اروپائیان علیه ایران هنگامی که  این کشور همه تعهداتش را انجام دهد پس از تاًیید آژانس بین المللی انرژی اتمی برداشته خواهند شد. این مجازات ها و تحریم ها می توانند در صورت عدم رعایت این تعهدات از سوی ایران دوباره برقرار شوند.
 • در صورت رعایت ایران به همه نکات کلیدی موافقت نامه لوزان، قعطنامه های قبلی سازمان ملل متحد ملغی خواهند شد ویک قعطنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در راستای اجرای این موافقت نامه صادر خواهد شد.
 • ممنوعیت های انتقال فن آوری های حساس به مدت ده تا پانزده سال با توجه به فعالیت های اتمی ایران همچنان ادامه خواهد داشت و برای مدت بیست و پنج سال شبکه  تاًمین اورانیوم ایران زیر نظر و بازرسی قرار خواهد داشت.

با توجه به نکات مهم این پیش نویس سر انجام رژیم اسلامی که بقای خود را در دستیابی به سلاح اتمی می پنداشت در سیزده نوروز ۱۳۹۴، در شهر لوزان سوئیس شرایط تسلیم بی قید و شرط را پذیرفت و با چشم پوشی ازرویا های شیرین اتمی و بر باد رفته خود در برابر فشار های جهانی خم شد و می رود که تا چند ماه دیگر سند کاپیتولاسیون خود را به تاًیید شورای امنیت سازمان ملل برساند.

چهاردهم فروردین ۱۳۹۴

سوم آوریل ۲۰۱۵

یک دیدگاه

Comments are closed.