کاهشی برابر شش ماه تولید ناخالص ملی روسیه، بقلم فرامرز دادرس؛ کارشناس اطلاعات و امنیت

0
445

امروز اعلام شد که دولت روسیه به علت عدم پرداخت اقساط بدهی های خارجی خود، در شرایط رکود اقتصادی قرار گرفت.

این مسئله از نظر اقتصادی به ندرت پیش می آید و برابر است با کاهش شش ماه تولید ناخالص ملی یک کشور در طول یک سال، و یاد آور سقوط اقتصادی سال ۱۹۲۰ میلادی می باشد.

معمولاً عدم پرداخت به موقع بدهی های جهانی و داخلی همراه با پرداخت جریمه و سپس مصادره اموال بدهکار می باشد.

پرسش این است؛ آن دسته از ایرانیانی که هنوز تصور می کنند پوتین همه این پیامد ها را برای حمله به اوکراین دقیقاً پیش بینی کرده بود، آیا پوتین واکنش شدید آمریکا ،اروپا و کشور های دیگر را پیش بینی کرده بود؟

پرسش این است؛ آن دسته از ایرانیانی که هنوز تصور می کنند پوتین همه این پیامد ها را برای حمله به اوکراین دقیقاً پیش بینی کرده بود، آیا پوتین واکنش شدید آمریکا ،اروپا و کشور های دیگر را پیش بینی کرده بود؟

در دو هفته ای که از تجاوز روسیه به اوکراین می گذرد، ارزش روبل روسیه تاکنون به نصف کاهش یافته و بیش از پنج هزار و پانصد نوع تحریم علیه کشور متجاوز روسیه برقرار شده است.

شرکت های بزرگ بین المللی در روسیه یک به یک تعطیل و آن کشور را ترک می کنند.

صادرات و واردات روسیه به آمریکا، اروپا ، اوکراین و دیگر کشور ها قطع شده اند و پیامد های این تجاوز و تحریم ها، اقتصاد ورشکسته روسیه را به زانو در آورده است.

آسیب های اقتصادی روسیه سر به هزاران میلیارد دلار زده است و حتی با پایان یافتن جنگ روسیه سال های بسیاری برای جبران این سیاست نابخردانه در پیش خواهد داشت.

تنها پیروزی پوتین تاکنون ؛ ویران کردن زیر ساخت های کشور اوکراین ، نابود کردن چند شهر اوکراین و محو آنان از روی زمین ، کشتار مردم بیگناه و غیرنظامی اوکراین، کشتار کودکان و زنان، آواره کردن بیش از دو میلیون از مردم اوکراین ، رها کردن هزاران تانک و زره پوش و توپخانه های ارتش روسیه در اوکراین، کشته شدن صد ها نظامی روس در اوکراین، تهدید جهان به استفاده از تسلیحات اتمی ، فرستادن معشوقه و فرزندان پوتین به سوییس کشوری در اروپای آزاد و…

و متاسفانه باز ایرانیانی را می توان مشاهده کرد که در همین اروپای آزاد فدایی! و مبلغ پوتین و روسیه هستند. پرسش این است که این چند ایرانی دنبال چه می باشند؟ دنبال دموکراسی و حقوق بشر روسی؟ یا دنبال انتقام از آمریکا و اروپا ؟ به چه بهایی ؟ چرا این ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا طرفدار تجاوز روسیه به اوکراین به روسیه فرار نمی کنند ؟

این ایرانیان چرا کمک های سوسیالی را که کشور های آمریکا و اروپا به آنان می پردازند رد نمی کنند ؟ مگر نمی گویند که این پول ها ، پول خون ملت های دربند و زیر ستم امپریالیسم و گلوبالیسم می باشد ، چرا پول خون ها را با کالباس اروپایی و ودکای روسی کوفت! جان می کنند ؟

شرم کنید از این همه تناقضات و ادا و اطوار هایتان.