کاظمینی بروجردی به اوباما، اقتدار حکومت ولایت فقیه برابر است با هلاکت مردم ایران

0
285

نامۀ آیت الله بروجردی از زندان که از مخالفان تئوری ولایت فقیه می باشد و اندکی پیش از سال نو خورشیدی به اوباما نوشته شده است، بتازگی در وبلاگ ایشان، بام آزادی منتشر شد.

متن نامه به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به شرح زیر است:

خدمت جناب آقای پرزیدنت باراک اوباما

درود این زندانی سیاسی اعتقادی در حال مرگ بر شما

این جانب که مراتب اخلاقی و اعتباری اسلام سیاسی را با شکنجه های روحی و جسمی و خانوادگی، تحمل می نمایم، مدّت مدید هشت سالست که مستمرا و متصلا در زندانها و سلولهای مختلف رژیم مدعی مذهب قرار دارم و در تمام این ایام سخت از دارو و درمان و وکیل، محروم بوده ام و فرزندانم به جرم انتساب به این پیشوای مستقل توحیدی، همواره مورد آزار و اذیت قرار داشته اند و پیروانم در تعقیب و تهدید و تعذیب بوده اند.

در این کشور، یک سازمان تفتیش عقائد وجود دارد که دارای دو شاخه اطلاعاتی و امنیتی در تشکل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب است که مرا به اسارت خود دراورده و عنوان ویژه روحانیت دارد کار این نهاد منتسب به ولایت مطلقه فقیه، آنست که هر نوع فعالیت دینی مغایر با دیدگاه روحانیون حکومتی را در نطفه خفه کرده و با خشونت و قساوت تمام ، از اشاعه فرهنگ دیانت جدای از سیاست، ممانعت کند، در این راستا، طی سی و پنج سال گذشته حیات ننگین حکومت مذهبی نمای خدا ستیز، مراجع و مبشرین و منادیان بسیاری را که خواهان شریعتی منهای جار و جنجالهای دنیوی بوده اند به قتل رساندند و محصور نمودند و به محبس کشاندند که از آن جمله آیت الله سید کاظم شریعتمداری و دکتر سید عبدالرضا حجازی و پدرم که از بزرگان مدافعان توحید خالص و نیالوده به معادلات نفسانی و شهوانی حاکم بر ایران بود و از شدت عداوت با من و او، قبرش را نیز ویران کردند تا آثاری هر چند محدود هم باقی نماند.

با وجود وفور سانسور و خفقان، در مجالس معنوی من، ده ها هزار نفر شرکت می نمودند که آثارش وجود دارد و باعث حیرت بود که چگونه با تبلور بایکوت همه جانبه رسانه ای و خبری، چنین ازدحام چشمگیری در پایتخت مملکت، منعقد می گشت. روی این حقایق که تاریخ معاصر ، پایگاه مردمی مرا ثبت کرده، دشمنی هیئت حاکمه زورگو و خونریز به صور گوناگون در هدم این مدعی العموم عدالت و صلح و آزادی، نمودار بوده و محصولش، تبلیغات گسترده بوقه های دولتی علیه این حقیر می باشد که در روزنامه ها و تلویزیون ، مشهود بوده است بدینوسیله از آن مقام عالیقدر که همواره در مسیر خیر خواهی برای بشریت بوده اید و از حریم انسانیت در ابعاد نعمتهای خداداده، دفاع کرده اید، می خواهم تا جنایتکاران و درندگانی که به جان آزادگان و عدالتخواهان و اصلاح طلبان افتاده اند و با بهره گیری از منابع بی کران طبیعی و ذخائر بی پایان ملی در انهدام فرزندان دلسوز و غیور این آب و خاک مقدس کوشیده اند را ادب کرده و در امداد و غنای آنها در غالب آزادسازی اموال ما و رفع تحریمهای موجود، نکوشید که در اقتدار آنها هلاکت محرومین و مستضعفین خواهد بود.

سید حسین کاظمینی بروجردی

اسفند ۹۲