کاریکاتوریست های طرفدار صلح «مدادهایشان را در اختیار» فدراسیون گذاشتند

0
182

پاریس ـ چهار کاریکاتوریست از سازمان کاریکاتوریست های طرفدار صلح، از جمله رییس و بنیانگذار آن پلانتو «مدادهایشان را در اختیار» فدراسیون گذاشتند تا اقدامات آن در دفاع از حقوق بشر در سال 2014 به تصویر درآید. فدراسیون از سال 2011 روایتی از گزارش سالانه خود را به شکل داستان کارتونی منتشر کرده که روشی ویژه برای ارایه فعالیت ها و موفقیت های آن در سال پیش است.
چهار کاریکاتوریستی که از سازمان کاریکاتوریست های طرفدار صلح که در گزارش سالانه امسال مشارکت کردند بولیگان (مکزیک)، پلانتو (فرانسه)، کریستینا سامپایو (پرتغال) و ویلیس (تونس) هستند. تمام طرح های دیگر را رومن رونزو کشید که از سال 2011 در این پروژه نقشی محوری داشته است.
با انتشار این گزارش، فدراسیون مایل است از فعالیت شجاعانه هنرمندان و کاریکاتوریست هایی در سراسر جهان که روزانه با تهدید و تاریک اندیشی روبرو هستند، تقدیر کند. عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون، گفت: «فعالیت آنها حیاتی است و ما باید از آن حمایت کنیم.»
کوفی عنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل، گفت: «کاریکاتورهای سیاسی ما را می خندانند. بدون آنها، زندگی ما بسیار غم انگیز می شد. اما در عین حال کار آنها جدی است. آنها از قدرت اطلاع رسانی و در عین حال رنجاندن برخوردارند.»
19 فوریه 2015

گزارش کارتونی سال ۲۰۱۴ را ببینید: https://www.fidh.org/17037
گزارش کارتونی سال ۲۰۱۳ را ببینید: https://www.fidh.org/IMG/jpg/fidh2013-eng-compressed-2.jpg
گزارش کارتونی سال ۲۰۱2 را ببینید: https://www.fidh.org/IMG/pdf/poster_bd_174x26-2013_uk-ld.pdf
گزارش کارتونی سال ۲۰۱1 را ببینید: https://www.fidh.org/IMG/jpg/bilan_annuel-def2-eng.jpg