کارگران پلی اکریل مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند

0
177

بیش از ۲۰۰ کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان صبح روز یکشنبه در اعتراض به عدم دریافت مزد و مزایای مزدی سال ۹۵ و بخشی از سال ۹۴ خود مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند.

تعدادی از این کارگران در تماس‌های جداگانه با اعلام این خبر گفتند که تجمع امروز به نمایندگی از جمعیت ۲ هزار نفری تمامی کارگری برپا شده است که به صورت‌های  رسمی، قراردادی یک ساله، پیمانکاری و شرکتی در کارخانه پلی‌اکریل مشغول کارند بین ۳ تا ۴ ماه مزد پرداخت نشده طلبکارند.

کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان البته تاکید دارند که کارخانه مشکلی از بابت فروش تولیدات خود ندارد اما تاکنون مدیران و سهام داران کارخانه نسبت به پرداخت مطلبات کارگران قراردادی و پیمانکاری شرکت اقدامی نکرده‌اند.

کارگران پلی اکریل در تجمع امروز خواهان آن هستند فرماندار مبارکه به «وضعیت معیشتی» و «بلاتکلیفی» آنها رسیدگی کند که ظاهرا فرماندار مبارکه به آنها وعده‌هایی در خصوص پیگیری مطالبات آنها داده است.

به گزارش ایلنا؛ پیش از این کارگران پلی اکریل تجمعات متعددی را در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی برگزار کرده بودند که با بی‌توجهی کارفرما مواجه شده بودند.