کارشناسان سازمان ملل رژیم سوریه را مسئول بمباران شیمیایی خان‌شیخون معرفی کردند

0
137

مسئولان تحقیق سازمان ملل چهارشنبه ششم سپتامبر رسماً و برای اولین بار رژیم دمشق را مسئول حملۀ شیمیایی چهارم آوریل گذشته در منطقۀ خان‌شیخون سوریه معرفی و بر این اساس رژیم بشار اسد را به “جنایت جنگی” متهم کردند. بر اساس چهاردهمین گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل دربارۀ وضعیت حقوق بشر در سوریه که چهارشنبه ششم سپتامبر منتشر شد، نیروی هوایی رژیم سوریه در چهارم آوریل گذشته با استفاده از گاز سارین منطقۀ خان‌شیخیون را آماج حمله قرار داد که در نتیجۀ آن بیش از ٨۰ نفر که عمدتاً شامل زنان و کودکان می شد جان خود را از دست دادند.

کمیسیون تحقیق سازمان ملل این ادعا را رد کرده که در نتیجۀ بمباران هوایی چهارم آوریل یک انبار مهمات شیمایی هدف حمله قرار گرفت و منفجر شد. بالعکس مسئولان کمیسیون تحقیق سازمان ملل تأکید می کنند که “همۀ شواهد موجود اثبات می کنند که نیروی هوایی سوریه از طریق بمباران هوایی، گاز سارین را در فضا پراکنده است. مسئولان تحقیق سازمان ملل همچنین تصریح می کنند که به کارگیری سلاح های شیمیایی ناقض قوانین بشردوستانۀ بین المللی است و استفاده از آن توسط نیروی هوایی رژیم اسد در چهارم آوریل گذشته جنایت جنگی به شمار می رود.

رژیم بشار اسد هرگز اجازۀ نداد که اعضای کمیسیون تحقیق سازمان ملل برای انجام تحقیق به سوریه سفر کنند. با این حال، این کمیسیون تنها نهاد تحقیق کننده دربارۀ حملۀ چهارم آوریل نیست. در این زمینه کمیسیون سازمان ملل و سازمان بین المللی منع سلاح های شیمیایی تحقیق مشترکی انجام داده اند. در اواخر ژوئن گذشته سازمان بین المللی منع سلاح های شیمیایی استفاده از گاز سارین را در حملۀ خان شیخیون تأئید کرد، بی آنکه مسببان این حمله را معرفی کند.

در اواسط اوت گذشته، در حالی که گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد حملۀ شیمیایی ۴ آوریل هنوز منتشر نشده بود، رژیم بشار اسد آمادگی خود را برای همکاری با کارشناسان این کمیسیون اعلام کرد تا “بی گناهی خود را در خصوص این حمله به اثبات برساند.”

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ اساس نتیجۀ گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل، در بمباران شیمیایی چهارم آوریل دست کم ٨٣ نفر از جمله ٢۸ کودک و ٢٣ زن کشته شدند. منابع دیگر از کشته شدن دست کم ٨٧ نفر از جمله ٣۰ کودک خ داده اند. در نتیجۀ این حملۀ شیمیایی، ایالات متحد آمریکا برای اولین بار مواضع رژیم بشار اسد را بمباران کرد.