کاربرد شاخ تک‌شاخ‌های قطبی چیست؟

0
465

تصاویر ثبت شده از پهپاد‌ها برای اولین بار رفتاری متفاوت را در ناروال‌ها، که به تک‌شاخ‌های اقیانوس شهرت دارند را به نمایش گذاشته‌است و نشان می‌دهد این آبزیان از شاخ‌های خود برای شکار استفاده می‌کنند.

محققان براي اولين‌بار شاهد آن بودند كه ناروال‌ها از شاخ‌هاي بلند خود براي ضربه‌زدن به ماهي‌هايي مشهور به روغن‌ماهي‌هاي قطبي و گيج‌كردن آنها استفاده مي‌كنند تا بتوانند به راحتي آنها را ببلعند.

اين رفتار به معمايي چند‌ده ساله درباره چرايي رشد اين شاخ‌هاي بلند روي سر ناوال‌ها پاسخ مي‌دهد. تصاوير جديد توسط دو پهپاد متعلق به صندوق جهاني حيات وحش در شمال كانادا ثبت شده‌اند و به گفته محققان رفتاري از وال‌ها را نمايش مي‌دهند كه تاكنون توسط هيچكس مشاهده نشده‌بود.

معماي اين شاخ‌ها كه مي‌توانند تا 2.7 متر رشد كنند باعث شده‌بود تا دانشمندان چندين كاربري فرضي براي آنها درنظر بگيرند، از جمله استفاده براي موقعيت‌يابي يا جنگ‌ بر سر قلمرو. اما اين فرضيات به دليل عدم وجود شواهد تاكنون نتوانسته بودند به توضيحي قانع‌كننده تبديل شوند.

اما با مشاهده اين رفتار ناروال‌ها براي اولين بار مشخص شد كه شاخ ناروال‌ها ابزاري چند‌كاربردي است كه براي ادامه بقاي آنها كليدي بوده‌است. پيش از اين محققان دريافته‌بودند اين آبزيان از دقيق‌ترين سيستم موقعيت‌ياب سونار در جهان برخوردارند و مي‌توانند در تاريكي يا آب‌هاي كدر با ايجاد صداهايي كليك مانند با سرعت هزار كليك بر ثانيه و رديابي اكوي اين اصوات محيط اطراف خود را شبيه‌سازي كرده و اجسام يا شكارهاي اطراف خود را شناسايي كنند.

گزارش همشهری به نقل از نشنال جئوگرافيك،‌ ازآنجايي كه شاخ ناروال‌ها بسيار حساس بوده و به عنوان اصلي‌ترين ابزار براي موقعيت‌يابي استفاده مي‌شود، احتمال اينكه وال‌ها از آن به عنوان ابزاري تهاجمي استفاده كنند نيز بسيار كم بود و تصاوير نيز نشان مي‌دهند ناروال‌ها براي شكار ماهي‌ها ضربه‌هايي ملايم به بدن آنها مي‌زنند