چگونه باند طبری لو رفت؟

0
159

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان صبح روز دوشنبه به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی از متهم مهدی زاهدیان خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی از او پرسید آیا اتهامات را قبول دارید؟ متهم با رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست درباره رابطه‎اش با دانیال‌زاده گفت: وکیل دانیال‌زاده بودم. پس از تعیین حق‌الوکاله، او ۷ میلیارد تومان برای هزینه‌های دادرسی و قانونی و ۳ میلیارد تومان برای حق‌الوکاله به من پرداخت کرد.

قاضی خطاب به این متهم گفت: چه مبلغی به بازپرس سابق علیزاده که متهم پرونده است، پرداخت کردید؟ که زاهدیان پاسخ داد: من پولی ندادم. قاضی گفت: شما در چند مرحله اظهار کرده‌اید که پول به علیزاده داده‌اید. گفته‌اید سه میلیارد تومان به بازپرس علیزاده داده‌ام و این را در مواجهه حضوری گفته‎اید. گفته‎اید این مبلغ را در دو مرحله به صورت یورو پرداخت کرده‌اید یک مرحله در شمال و یک مرحله در تهران این پول را داده‌اید.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی از متهم قاسم‌زاده (بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه) خواست که در جایگاه قرار بگیرید. قاضی خطاب به اوگفت: اتهام شما تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی و دریافت رشوه از آقایان حاج رضا و شریف نجار بالغ بر مبلغ ۲۸ میلیارد ریال است، آیا این دو اتهام را قبول دارید؟ که متهم قاسم‌زاده گفت: نمی‌پذیرم. سپس قاضی از وکیل متهم قاسم‌زاده خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.

مرتضی ناجی درباره دو اتهام منتسبه به موکل خود دفاعیاتی را بیان کرد. در ادامه دادگاه نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند. قهرمانی گفت: مهدی زاهدیان فردی است مازندرانی که همشهری قاسم‌زاده و علیزاده بوده و دوست صمیمی این دو نفر است.

وی خطاب به متهم زاهدیان گفت: شما مشغول کار چاق‌کنی در قوه قضائیه بودید، ما از درون‌تان شما را کشف کردیم و فردی از درون شما، افشاگری کرد.

ایران گزارش داد؛ در ادامه جلسه دادگاه فیلم اقرارهای دانیال‌زاده نمایش داده شد. قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام می‌شود.