چهره گلشیفته فراهانی روی مجله فرانسوی

0
485

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از تاربرگ فیسبوک گلشیفته فراهانی، عکس گلشیفته فراهانی روی جلد تازه ترین شماره مجله فرانسوی «تلراما» قرار گرفت.