چریک‌های فدایی خلق: بازگشت امام تجلی اراده خلق ایران است

0
619

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران با صدور اعلامیه‌ای با گرامی دانستن ورود خمینی به کشور، بازگشت وی را تجلی اراده خلق ایران توصیف نموده و خواستار ادامه انقلاب تا نابودی کامل امپریالیسم شدند.

روزنامه اطلاعات چهاردهم بهمن در صفحه هشتم خود این اعلامیه را آورده است:

مردم ایران در آستانه یک پیروزی دیگر

آیت‌الله خمینی

مبارز عالی‌قدر و پیشوای بزرگ شیعیان به مبهن باز می‌گردد ودیعه این بازگشت، خون سرخ مردمی است که با آرمان ایرانی آزاد و دموکراتیک به استقبال گلوله‌های ارتش مزدور شتافتند. این بازگشت تجلی اراده خلق‌های زحمتکش و قهرمان میهن ماست.

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران آن را گرامی می‌دارد. با این اعتقاد که باید انقلاب را، همگام با همه میهن‌پرستان و آزادی‌خواهان واقعی و با اتکاء به وسیع‌ترین اقشار زحمتکش خلق، تا نابودی کامل امپریالیسم و نوکرانش، تا استقرار کامل حاکمیت خلق همه مردم است، به پیش رانیم.