چرا باید ارتش ایران را بی انگیزه و مرعوب کرد!!؟ بقلم مهرداد حیدرپور

0
388

مگر ارتش ایران همان دست خدا نبود ؟ً ارتش ایران آخرین امید برای حفظ موجودیت و تمامیت ارضی ، مصالح و منافع ملی ایران است. و این ارتش همواره از سیاست دوربوده و هرگز مانند سپاه پاسداران ،سازمان بسیج وحتی نیروی انتظامی وارد سیاست نشده است .

این روزها برخی از افراد بی نام و نشان و جعلی و یا به اصطلاح مبارزین و فعالین سیاسی دردنیای مجازی ، همراه و همصدا با برخی از جریانات چپ ورشکسته و یا مجاهدین خلق و یا عده ای ناآگاه و نادان که در دام سایبری های جمهوری اسلامی قرارگرفته اند، دانسته و یا ندانسته ،همراه و همصدا با جمهوری اسلامی، در صدد بدنام کردن ارتش مظلوم و تنهای ایران بوده و سعی دارند ارتش و ملت را در مقابل هم قرار دهند . نیاز به تکرار نیست که ، طبق برخی از نظر سنجیها، ارتش ایران محبوب ترین ارگان در طول این ۴۳ سال ،عمر حیات جمهوری اسلامی بوده و هست .و همین محبوبیت ارتش نزد مردم، باعث وحشت، نگرانی و حتی خشم حاکمیت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شده است . بدنه ارتش مردمی است و همراه با مردم . بدنه ارتش مخالف جمهوری اسلامی و کاملا ناراضی از شرایط ایران است و این موضوع را حاکمان جمهوری اسلامی خوب میدانند و از این موضوع کاملا وحشت و واهمه داشته و دارند و این یکی ازدلایل بی اعتمادی جمهوری اسلامی به ارتش بوده وهست . پس احتمال اینکه حاکمیت ازارتش برای سرکوب ملت و انقلاب ملت علیه جمهوری اسلامی استفاده کند کم است و حاکمیت جمهوری اسلامی ازاین بیم دارد که ارتش را بصورت رسمی وارد میدان مقابله با ملت نموده و این ارتش درمیدان دست به سرکوب نزده ، تمرد و سرپیچی کرده و از این فرصت برای ملحق شدن به ملت و انقلاب استفاده نموده و درست در بزنگاه تاریخی به مردم ملحق و کار را تمام کند .ارتش هیچگاه خودش را جدا از ملت ندانسته و این مهم را بارها و بارها ثابت کرده و نیازی به اثبات ان نیست . جدا از انجام وظیفه ارتش ایران در طول جنگ ایران و عراق و نشان دادن رشادت و حماسه افرینی های بسیار در طول ۸ سال مقابله با ارتش عراق ، در طول این ۴۳ سال هم، هر گاه ،هر زمان مردم دچاربلا و مصیبتی بودند ارتش با انکه خود در محرومیت بود اما در صف اول امداد رسانی و خدمت به ملت و ایران و ایرانی حاضر بوده .

زلزله امد و خرابی به بارآورد ارتش در خط مقدم امداد رسانی بود ( ارتش دست خدا بود.دست خدا لقبی بود که مردم شهر بم و استان کرمان بعد از زلزله بم به ارتش داده بودند ) سیل آمد وخرابی به بارو آورد و باز این دست خدا یعنی ارتش ایران بود که در خط مقدم امداد رسانی ، حضور داشت .

برف و کولاک امد و راه ها بسته شد بازاین دست خدا( ارتش ایران) بود که در خط مقدم امداد رسانی ،جاده های برف گیر کشور را از برف پاک و راه را هموار و ایمن میکرد . در هنگامه خشکسالی و بی ابی این دست خدا یا همان ارتش ایران بود که با امکانات ناچیز و ضعیف خود اقدام به ابرسانی به ملت بی اب و تشنه درمناطق کم و بی اب کشور کرد.

ویروس کرونا امد و باز این ارتش یا دست خدا بود که با امکانات کم و ناچیز، در امر خدمت رسانی به ملت ایران در کنار کادر مظلوم درمانی کشوردر خط مقدم بود و همه اینها در حالی است که بودجه ارتش در قیاس با سایر نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی (سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی ) دارای کمترین رقم است . در خیزش و قیام های ۱۳۹۶و ۱۳۹۸ تعداد زیادی از پرسنل ارتش و برخی از خانواده های انان ( فرزندان ) که در میان ملت در اعتراضات و قیام بر علیه جمهموری اسلامی حاضر بودند دستگیر و راهی زندان شدن و کسی از انان یاد نکرده و نمیکند . وفتی خطر تجزیه ایران وجود دارد . وقتی سیاست خارجی برخی از کشورهای همسایه ایران( عربستان -ترکیه – اذربایجان) و حتی بخشی از سیاست خارجی اسرائیل تمایل به تجزیه ایران دارند چرا باید به ارتش ایران تاخت او را بی انگیزه و مرعوب کرد .

در هر تغییر و تحولی که قرار است در ایران رخ دهد باید ارتش ایران را حفظ کرد باید فرماندهان رده های میانی ارتش هوشیار باشند که ساختار اصلی ارتش (نظامی و دفاعی) از هم پاشیده نشده و آسیب نبیند .

هم کشورمان ایران و هم ملت ایران و همه ما به ارتش، بسیار بیش از انچه که تصور میشود احتیاج داریم . ایران ایرانی برای حفظ تمامیت ارضی و مصالح و منافع ملی کشور به ارتش احتیاج دارد . نباید به سمت و سویی برویم که گرفتاردر دام چپ ها ،مجاهدین خلق و عمله های مزدور و ناآگاه وابسته به یگانهای سایبری جمهوری اسلامی شده و به ساختار و بدنه ارتش صدمه زده و آسیب برسانیم .

لازم به تکرار نیست که هنوز هستند افرادی از جریانات ضد ایرانی و شرکت کننده در فتنه ۱۳۵۷که به دنبال انحلال ارتش بوده و هستند ودر کل با موجودیت ارتش ایران ضدیت داشته ومخالف ان بوده و هنوزهم بر ضدیت و مخالفت خود پافشاری میکنند واین روزها بوسیله ایادی خود به تخریب و تبلیغ علیه ارتش مظلوم ایران می پردازند.مخالفین ارتش ایران بسیار خوشحال خواهند شد که حاکمیت جمهوری اسلامی ارتش ایران را وارد میدان نموده تا به زعم خود ، ملت قیام کننده را سرکوب کند و بدینوسیله از محبوبیت ارتش کاسته شده و ارتش منفور گردیده و این بهانه ای برای تاختن دوباره به ارتش باشد و دوباره ، دم از انحلال و نابودی ارتش بزنند .خیانتی که یک باردر سال ۱۳۵۷تا ۱۳۵۹ توسط جریانات چپ مزدور وجیره خوار وابسته به شوروی و مجاهدین خلق و یاران و ایادی خمینی صورت گرفت و انها خواستار انحلال و انهدام ارتش ایران بودند و حاکمیت نادان و ابله که توان تشخیص درست و غلط را نداشتند و با مفاهیمی مانند منافع و مصالح ملی بیگانه و نااشنا بودند ودرک درستی ازان نداشتند ارتش را تقریبا نابود وبه خاک سیاه نشاندن و همین مسله هم فرصتی شد برای دولت وقت عراق که به خاک ایران حمله نظامی نموده وتمامیت ارضی و منافع و مصالح ملی ایران و ایرانیان را به خطر اندازد.

اگر ارتش ایران در همان دروان توسط جمهوری اسلامی و به پیشنهاد چپ ها و مجاهدین خلق و ایادی مزدور خمینی نابود نشده بود بی شک دولت وقت عراق و ارتش تحت امر صدام حسین توان وجرات حمله به ایران را نداشت . شاید بتوان ادعا کرد که همین خیانت چپها و مجاهدین خلق در کنار خمینی و یارانش باعث طولانی تر شدن جنگ ایران و عراق شد و حتی دراین تهاجم به خاک ایران در کنار نام صدام حسین و حزب بعث نام جریانات و احزاب چپ مجاهدین خلق و ایادی خمینی هم دیده میشود چرا که باز میتوان ادعا کرد چپ ها به همراه خمینی و یارانش از مسببین حمله عراق به ایران بودند .تا تاریخ وجود دارد این خیانت جریانات چپ به ارتش ایران در تاریخ ثبت و ماندگار است و هیچ کسی ان را فراموش نمیکند.وظیفه هر وطن دوست و وطن پرستی(واقعی) ایرانی است، که اجازه ندهند تا برخی همگام و همسو با جمهوری اسلامی ارتش ایران را در مقابل ملت و ملت را در مقابل ارتش قراردهند.

این چه استدلال غلط واحمقانه ای است که چون ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم چون با جمهوری اسلامی در جنگ و مبارزه هستیم پس باید ارتش را منحل و نابود کنیم. در پایان عرض میشود که ارتش ایران آخرین امید برای حفظ موجودیت و تمامیت ارضی ، مصالح و منافع ملی ایران است و اولویت هر وطن پرست یا وطن دوست و یا یک ایرانگرای واقعی در هر شرایطی باید حفظ منافع و مصالح ملی و تمامیت ارضی ایران باشد .

سیاست جمهوری اسلامی حاکم بر ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درطول این ۴۳ سال در تضاد کامل با منافع و مصالح ملی ایران و ایرانیان بوده واست و به همین دلیل است که ملت فهیم و به ستوه امده ایران خواهان انحلال و براندازی جمهوری اسلامی در کلیت ان هستند. انهایی که در این ایام حساس و سرنوشت ساز به ارتش ایران حمله و توهین و تحقیر میکنند باید واقعگرا باشند چرا که نمیتوان ادعای مخالفت با جمهوری اسلامی را داشت ولی به ارتش ایران که آخرین امید برای کسب آزادی وحفظ موجودیت و تمامیت ارضی ، مصالح و منافع ملی ایران است حمله کرد و به ان تاخت و توهین و تحقیر نمود .

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی