چاپ روزنامه رسمی طالبان بعد از ٢٠ سال توقف

0
161

روزنامه شریعت، رسانه رسمی طالبان، پس از ۲۰ سال توقف امروز چاپ شد.