پیوستن نیروهای یارمحمد دوستم به احمد مسعود

0
946

به گزارش پایگاه خبری یارمحمد دوستم، نیروهای وفادار یارمحمد دوستم با طی کردن چندین کیلومتر راه همراه با تجهیزات نظامی به مقاومت دوم به رهبری احمد مسعود پیوستند.