پیشوا، شهری ۵هزار ساله

0
115

فصل سوم کاوش تپه شغالی شهرستان پیشوا استان تهران از قدمت ۵ هزار ساله این منطقه با بخش های مختلف مسکونی و صنعتی حکایت می کند.

«مرتضی حصاری» سر پرست گروه باستان شناسی با اعلام این خبر افزود:این فصل از کاوش که با هدف بررسی شواهد دوره آغاز شهرنشینی شروع شد نشان از وجود یک شهر دوره آغاز شهرنشینی با شواهد باستان شناسی معماری و بخش فلز کاری کهن دارد .

به گفته وی این شواهد تسلسل فرهنگی ما بین دوره قبل از خود یعنی روستا نشینی پیشرفته و دوره فرهنگی آغاز شهرنشینی را نشان می دهد .

این باستان شناس افزود : این مطلب نشان دهنده تداوم زندگی سنتی به مرحله شهرنشینی با امکانات و صنایع پیشرفته آن زمان در پیشوا، مرکز فلات ایران ، است .

به گزارشرخبرنامهملی ایرانیان به نقل از خبرگزاری میراث فرهنگی؛ به گفته حصاری، یافته های باستان شناسی مانند سفال چند رنگ و دو رنگ ، یافته های مدیریتی مانند مهر و موم های ظروف و انبار، یافته های مختلف فلز کاری کهن از یک استقرار نظامند و تخصص گرایانه در این محوطه حکایت می کند .

حصاری گفت : شواهد معماری بدست آمده در این فصل نشان از یک بخش مسکونی دارد که در دوره آغاز شهر نشینی مورد استفاده قرار گرفته بود .

در بخش دیگر با کشف شواهدفلزکاری مانند اکسید سرب (لیتارز) بوته های ذوب فلز ، بخش صنعتی را مستند می کند .

او با اشاره به اینکه متخصصان فلز کاری کهن در حال بررسی شواهد بدست آمده هستند افزود: در مجموع ، نو یافته های بدست آمده نشان دهنده یک دوره استقراری دوره آغاز نگارشی (شهر نشینی) با تمام بخش های مسکونی –اداری –صنعتی در پیشوا استان تهران ، در کنار مسیر جاده خراسان بزرگ است.

این برنامه پژوهشی کاوش با همکاری متخصصان بخش های مختلف از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، دانشگاه هنر اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا و اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران انجام گرفت.