پیشنهاد پرداخت مشوق مالی به شهرهای آلمان برای پذیرش پناهجویان

0
145

ادارات محلی که به جذب پناهجویان کمک کنند، باید پول بیشتری دریافت کنند تا به حذف خدمات دیگر مجبور نباشند. به نظر معاون صدراعظم آلمان مشوق مالی به شهرها و محلات اجازه می‌دهد که در پذیرفتن پناهجویان آزادانه تصمیم بگیرند.

زیگمار گابریل گفته است که باید به ادارات محلی (کمون‌ها) که پناهجو می‌پذیرند بودجه بیشتری داد تا هم به پذیرفتن پناهجو تشویق شوند و هم بر هزینه‌های آنها فشار اضافی وارد نیاید.

وزیر امور خارجه و معاون صدراعظم آلمان در گفت‌وگویی با خبرنگاران گفت که نباید مخارج پناهجویان را بر ادارات محلی تحمیل کرد، بلکه باید بودجه جداگانه‌ای برای این کار در نظر گرفت.

به نظر گابریل با این روش هر شهر یا محله‌ای آزادانه تصمیم می‌گیرد چه تعدادی از پناهجویان را قبول کند. در عین حال شهروندان این احساس را نخواهند داشت که با قبول پناهجویان بر بودجه عمومی فشار وارد می‌آید یا هزینه قبول پناهجویان بر دوش آنها می‌افتد.

او مثال آورد، چنانچه یک شهرداری هم برای نوسازی یک استخر عمومی و هم برای قبول پناهجو به پول نیاز دارد، نباید مجبور به انتخاب شود، بلکه باید بتواند با بودجه کافی هر دو وظیفه را به انجام برساند.

به نظر معاون صدراعظم آلمان این الگو می‌تواند در سراسر اتحادیه اروپا به بحث گذاشته شود و برای تمام کشورهای اروپایی قابل اجرا باشد. کشورهایی که با پذیرفتن پناهجو زیر فشار مالی قرار می‌گیرند، باید به همان نسبت حمایت مالی دریافت کنند.

محدودیت‌های آلمان

زیگمار گابریل تأیید می‌کند که آلمان برای بسیاری از پناهجویانی که از خاورزمین مهاجرت می‌کنند، سرزمین ایده‌آل است. او می‌گوید: «آلمان امروزه حکم همان جایی را برای آوارگان دارد که آمریکا در قرن نوزدهم داشت».

اما وزیر امور خارجه هشدار می‌دهد که امکانات آلمان بی حدومرز نیست و کشور برای پذیرفتن تمام مشتاقان آمادگی ندارد.

گابریل می‌گوید: برای یک میلیون پناهجو ما به ۲۵ هزار آموزگار بیشتر و ۱۵ هزار مربی بیشتر نیاز داریم و باید هزاران مسکن تازه بسازیم.

به گزارش دویچه وله؛ او تأکید کرد که جذب پناهجویان و هم‌پیوندی آنها در جامعه وظیفه مهمی است. به گفته او مشکل تنها پذیرفتن پناهجو و تأمین زندگی او نیست، هدف مهمتر عبارتست از جذب او در جامعه آلمان.