پیام نوروزی زندانی سیاسی ارژنگ داودی

0
143

پیام نوروزی زندانی سیاسی ارژنگ داودی جهت انتشار و اطلاع افکار عمومی در اختیار رسانه ها قرار داده شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ؛ متن پیام به قرار زیر می باشد :

با یاد خدا

عید ما روزی بود کز ظلم آثاری نباشد

چشم به راه نوروز آزادی

ایرانیان جهان :

برای به پیروزی رساندن انقلاب سوم ، متشکل شویم.

بر شانه های نسیم این نوروز

بوی بهار از جنس دیگر است

ازیرا که در قلمرو فصول سرخ رهایی

درخت تناور پایداری

شکوفه های عشق را چندان به بار میوه نشانده

که آوای پرندگان نغمه پرداز آزادی

بر مرثیه کهنه قفس خط سرخ ابطال می راند

هم میهنان :

۳۷ بهار از انقلاب مغلوب ۵۷ می گذرد. ۳۷ سال است که بیدادگری های ضحاک عبا بر دوش ، سایه سیاه تباهکاری های بربرگونه خود را بر سراسر تن دردمند این دیار اهورایی ، گسترده است.

هر چند که بهار، فصل نو شدن و از نو شکفتن است . هر چند که رنگ گل های رنگارنگ نوروزی، گونه های تکیده میهن را گلگون کرده، اما شوربختانه بهار ۹۴هم نه شاهدی بر غنون همای نیک طالع خوشبختی به روی شانه های تاریخ امروز ایرانیان ، نه نوید نهایی میهن از یوغ کهنه پرستان غالب و نه حتی منادی گشایشی هر چند اندک در زندگی روزمره ماست .

با این همه حقا که بهار امثال معنایی دیگرگونه دارد. معنایی از سرشت از نو شکفتن و بر بالیدن. معنایی از جنس آزادی

خواهی ،حق پژوهی و دادجویی. معنایی از آن دست که امیدوارتر از همیشه معنای دگرگونی را در خاطر امیدواران ، پر از طراوت معنایی دیگرواره شکوفان می دارد.

به یاری خداوند ایران زمین و به همت بلند یکایک ایرانیان آزاده،  سال ۹۴ سال کوبیدن مهر سرخ ابطال بر پیشانی کریه استبداد حاکم خواهد بود. به کمک تمامی روشنفکران مبارز، کارکنان انقلابی سراسر کشور ، در سایه پیشداری معلمان  آگاه و محوریت زحمتکشان به ویژه کارگران بپاخاسته، سال ۹۴ سال پایان دادن به کابوس سیاه ولایت رمالان خواهد بود ؟! کابوسی شوم که در ۳۷ سال گذشته چون بختک سیاه انحطاط، سایه نحس خود را بر میهن اهورایی ، فرا فکنده است.

هم میهنان :

در نوروز خجسته ۹۴  پیمان می بندیم که استوار تر از همیشه با دل و جان بکوشیم تا بهار سپید، تا بهار روشن رای ، تا بهار رهایی، تا نوروز معاصر ایران  زمین را برای نسل جاری و برای همه نسل های آینده به ارمغان بیاوریم. نوروزی که پس از آن، همواره طلوع پیوسته و پایدار آزادی همراه با شکوه شکوفایی آبادی را خوشدلانه به نظاره می نشینیم.

هم میهنان:

همراه با گرامیداشت یاد و خاطره الهام آور تمام جان نثاران راه آزادی بشر و نیز ادادی احترام قلبی به تمامی مبارزان و زندانیان سیاسی در طول تاریخ جنبش ۲۰۰ ساله آزادی خواهی ، از قعر سیاهچاله های قرون وسطایی سرگردنه داران غالب بر کشور، فرا رسیدن نوروز فرخنده ۹۴ را به یکایک ایرانیان پراکنده در جای جای جهان شاد باش گفته ، صمیمانه آرزو می نمایم که پس از ۳۷ سال تجربه غم انگیز انواع تلخکامی ها، بی خانمانی ها و پراکندگی ها، در سال نو بتوانیم دوباره دور هم جمع شده و با خاطری مجموع در فصل بی پایان بهار آزادی، آبادانی پایدار، سراسری و همه جانبه میهن را با دل و جان بیاغازیم.

نوروز همگان مسرور

پیروز باد انقلاب دمکراتیک ایرانیان

دیرزیوی و شادزیوی همگان را آرزومندم

زنده باد ایرانی

پاینده  باد ایران

در اهتزاز باد پرچم سه رنگ اهورایی

ارژنگ داودی

معلم ، شاعر ، نویسنده

زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج

نوروز ۹۴