پیام فاطمه کروبی به مناسبت هزارمین روز حصر رهبران جنبش سبز

0
118

 فاطمه کروبی٬ همسر مهدی کروبی در پیامی ویدئویی به مناسبت هزارمین روز حصر رهبران جنبش سبز٬ نسبت به وضعیت جسمی آقای کروبی ابراز نگرانی کرده است.

 وی همچنین از روحیه مثبت آقای کروبی در حصر خبر داده است.

 به گزارش سحام٬ دراین پیام فاطمه کروبی برای هزارمین روز حبس و حصرکه در صفحه فیس بوک مهدی کروبی منتشر شده٬ خانم کروبی ضمن بیان اینکه شرایط حال حاضر آقای کروبی٬ می گوید که تاسف من از این است که در حکومت اسلامی٬ بازداشتی ۳ ساله بدون تفهیم اتهام یا ابلاغ احکام قضایی صورت گرفته است. همسر مهدی کروبی در توضیح این مطلب می گوید که اگر آقای کروبی در حبس هستند٬ حکومت شرایط و چهارچوب حبس را اعمال کند و اگر در حصرند٬ به چهارچوب حصر رفتار کنند. خانم کروبی همچنین از وضعیت محل حبس و حصر آقای کروبی ابراز گله و نگرانی کرده است.

 فاطمه کروبی می گوید که نگرانی ما از بازداشت همسرم نیست بلکه نگران شرایط جسمی ایشان هستیم و سلامت ایشان در خطر است. ایشان می افزاید که آقای کروبی نسبت به این نگرانی ما می گوید که صبر داشته باشید و اینها خواهد گذشت.