پیام ضیا نبوی و مجید دری به بهاره هدایت: مقاومت تو و ثبات قدمت باعث افتخار و دلگرمی ماست

0
397

ضیا نبوی و مجید دری، دانشجویان ستاره دار دربند، با ارسال نوشته ای از زندان کارون اهواز با «کمپین ده روز با بهاره هدایت» همراهی کردند.

این دو فعال دانشجویی در بخشی از پیام خود مقاومت و ثبات قدم بهاره هدایت را باعث «افتخار و دلگرمی» خود دانسته اند.

ضیا نبوی و مجید دری، اعضای دفتر تحکیم وحدت و شورای دفاع از حق تحصیل، که از سال ۱۳۸۸ در زندان به سر می برند، به ترتیب دوران محکومیت ده سال و پنج سال حبس خود را در تبعید، زندان کارون اهواز، می گذرانند.

متن پیام این دو فعال دانشجویی به نقل از دانشجو نیوز، خطاب به بهاره هدایت در ادامه آمده است:

بهاره عزیز شاید حالا بعد از گذشت این سال‌ها در زندان، کلماتی مانند مقاومت، امید و افتخار معنایی نزدیک به هم را به ذهنمان متبادر کند. پس به همان معنی که خود می‌دانی، مقاومت تو و ثبات قدمت باعث افتخار و دلگرمی ماست. مقاومتی که امید را برای رقم زدن آینده ای بهتر، در دل دانشجویان و فعالان زنده نگاه می‌دارد.

 

بهارا ، شاد بنشین ، شاد بخرام

بده کام گل و بستان ز گل کام

میان خون و آتش ره گشاییم

ازین موج و ازین توفان براییم

دگربارت چو بینم ، شاد بینم

سرت سبز و دلت آباد بینمبه امید آزادی

 

ضیا و مجید

زندان کارون اهواز