پیام رسانه ای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: نقض حقوق بشر در در ایران در صدر توجه مجمع عمومی سازمان ملل

0
75

نیویورک، پاریس، ۲۹ آذر ۱۳۹۲ ـ مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۷ آذر ۱۳۹۲) قطعنامه ای را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد. این قطعنامه «نقض جدی، مداوم و مکرر حقوق بشر» در ایران را محکوم کرد و از دولت خواست «به طور کامل، در قانون و عمل، به تعهدهای حقوق بشری احترام بگذارد.»

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از فراخوان محکم قطعنامه به دولت ایران برای همکاری کامل با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران استقبال می کند. دولت ایران به رغم ادعای بهبود در وضعیت حقوق بشر، در هشت سال گذشته به هیچ یک از گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه دیدار از ایران را نداده است.

سه کشور ترینیداد و توباگو، کیریباتی و دومینیک که در سال های گذشته به قطعنامه رای ممتنع می دادند، امسال به آن رای مثبت دادند و از ضرورت احترام به حقوق بشر در ایران پشتیبانی کردند. اما پنج کشور که در سال ۲۰۱۲ رای ممتنع داده بودند امسال رای مخالف دادند. این آرای منفی با توجه به افزایش تعداد اعدام ها در ایران، تداوم سرکوب و دستگیری فعالان جامعه مدنی در ایران نگران کننده است. بسیاری از مدافعان حقوق بشر که سال ها پیش در ایران دستگیر شده اند هنوز در زندان به سر می برند.

با ادامه گفتگوها در باره برنامه هسته ای ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر جامعه بین المللی را فرا می خواند به وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در کشور نیز توجه کند. هیچ پیشرفتی در گفتگوهای هسته ای نباید بر تداوم نقض جدی حقوق بشر در ایران سایه افکند.

تماس مطبوعاتی:

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH):

Audrey Couprie: +33648059157 (در پاریس)

Twitter: fidh_ngo

press@fidh.org

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI):

lddhi(at)fidh.org

Twitter: fidh_fa

Facebook: http://www.facebook.com/lddhi.fidh