پیام جان کری به مناسبت نوروز: انتخاب گزینه صحیح، آینده بهتر برای ایران

0
293

جان کری در پیام نوروزی، در بیانیه ای به مناسبت سال جدید، نوشت: «باعث افتخار من است که به پرزیدنت اوباما بپیوندم و برای همه کسانی که نوروز را در سراسر جهان از جمله آسیا، منطقه خلیج فارس و همه کسانی که نوروز را در ایالات متحده جشن می گیرند، نوروزی پر از شادی و سلامتی آرزو کنم».

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، متن کامل بیانیه به شرح زیر می باشد:

پیام به مردم ایران به مناسبت نوروز

۲۰ مارس ۲۰۱۵

باعث افتخار من است که به پرزیدنت اوباما بپیوندم و برای همه کسانی که نوروز را در سراسر جهان از جمله آسیا، منطقه خلیج فارس و همه کسانی که نوروز را در ایالات متحده جشن می گیرند نوروزی پر از شادی و سلامتی آرزو کنم.

قرن هاست که میلیونها نفر گرد هم آمده اند تا فرارسیدن نوروز را جشن بگیرند و در سنتهایی شرکت کنند که نشانه اعتدال بهاری بعنوان آغاز سال نو هستند.

همانطور که در پیام نوروزی سال گذشته ام گفتم، ایالات متحده و ایران زمستانهای سختی را متحمل شده اند. اما اکنون، با آمدن بهار، همه ما می توانیم این فرصت را برای حرکت به سوی آینده ای بهتر در آغوش بگیریم.

صمیمانه امیدوارم که اگر رهبران ایران در گفتگوهای هسته ای جاری گزینه های درست را انتخاب کنند – گزینه های لازم -، این سال جدید و این بهار نو آینده ای بهتر را برای ملت ایران و برای جهان رقم بزند.

این نوروز، در حالیکه شما بر سالی که گذشت تامل می کنید و به سال جدید می نگرید، باشد که روح آشتی اختلافات گذشته را بهبود بخشد و روح امید راهنمای ما بسوی رشد و فرصتی جدید باشد.

نوروز مبارک.