پیام تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان به مناسبت در گذشت قهرمان مبارزه با نژاد پرستی

0
89

پیام تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان به مناسبت در گذشت قرمان مبارزه با نژاد پرستی و عبرت نگرفتن ولی فقیه از تاریخ و ادامه دادن به تبعیض مذهبی، قومی و جنسیتی در ایران، جهت انتشار در اختیار رسانه ها قرار داده شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، متن آن به قرار زیر می باشد:

خانواده محترم نلسون ماندلا،مردم آفریقای جنوبی و همه آزادیخواهان جهان،

خبر درگذشت قهرمان مبارزه با نژاد پرستی و اسوه مقاومت همه زندانیان ، جناب اقای نلسون ماندلا ما را داغدار کرد. مراتب تسلیت خود را به خانواده ایشان و همه آزادیخواهان جهان اعلام می داریم.

ما درحالی در غم درگذشت این قهرمان مبارزه با نژاد پرستی اندوهگین هستیم که در کشور مان تبعیض مذهبی و قومی و جنسیتی به حدی شدید و بی رحمانه است که یادآور دوران قرون وسطا است.هرگونه مخالفت و اعتراض به عقاید پوسیده و ضدبشری حاکم که با رنگ و لعاب و تحت نام و زیر لوای اسلام به مردم تحمیل می شود با دستگیری، شکنجه ، وادار به اعتراف علیه خود، اعدام یا زندانهای طولانی مدت ، تحت فشار قرار دادن اعضای خانواده و سایر جنایتهای ضدبشری همراه است.

ما زندانیان سیاسی عهد بسته ایم که برای پایان دادن به هرگونه تبعیض و بی عدالتی در جامعه به مبارزه خود ادامه دهیم همانگونه که یاران شهید مان ۱۶ نفری که اخیرا در زندان زاهدان در هنگام اعدام بر آن گواهی دادند.

از طرف زندانیان زندان مرکزی زاهدان

آذر ماه ۱۳۹۲

باباعلی کاکایی، محمد امین اکوشی، ایرج محمدی، شهریار ابوطالبی، صادق ریگی، اسد شهنوازی، محمدالله سرگل زهی، کورش امینیان، امیر طالبی، صبوری شیخ، محمد پاک نیت، ایوب ریگی، سعید احمد گرگیج، عباس قوی پنجه، محمد مرادشهری، سیامک مقصودی، مصباح ارسلانی، خالد شه بخش، مولوی عبدالغنی ریگی، کریم شه بخش