پیامدهای نبرد تکنولوژیک اسرائیل و ایران؛ بیژن فرهودی در گفتگو با فرامرز دادرس؛ کارشناس اطلاعاتی؛ به همراه فیلم مصاحبه

0
302

آیا اسراییل درگیر جنگی تکنولوژیک با ایران است؟ پاسخ به این پرسش را در این هفته از زبان ژنرال هرتزل هلوی رییس سازمان اطلاعات ارتش اسراییل شنیدیم که ضمن تایید آن هشدار داد که جمهوری اسلامی به سرعت در حال پرکردن فاصله‌اش با اسراییل در این نبرد است.
به گفته این افسر ارشد ارتش اسراییل، مهندسین اسراییلی امروز در حال نبرد با مهندسین ایرانی هستند و این جنگ روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بیژن فرهودی در گفتگویی با فرامرز دادرس کارشناس اطلاعاتی در فرانسه به بررسی برخی جوانب این جنگ تکنولوژیک پرداخته است.