پيشنهاد نويسنده كتاب «جيمز باند» براي جذب «دنيل دي لوئيس»

0
355

«ويليام بويد» نويسنده كتاب جديد «جيمز باند» تحت عنوان «سولو» (Solo) پيشنهاد كرد كه «دانيل دي لوئيس» بهترين بازيگر براي ايفاي نقش «جيمز باند» است.

او گفته اگر فقط يك بازيگر باشد كه نقش جيمز باند كتاب مرا بازي كند ، من «دانيل» ديگري غير از «دانيل كريگ» را انتخاب مي كنم و او كسي نيست جز «دنيل دي لوئيس» !

«بويد» كه تجربه كارگرداني هم دارد، در سال 1999 در فيلم (The Trench) با «دنيل كريگ» همكاري داشته است و نسبت به بازي او آگاهي دارد. اين در حالي است كه او براي «جيمز باند» جديد «دنيل دي لوئيس» را ترجيح مي دهد.

«دنيل كريگ» سال گذشته در نقش اصلي «جيمز باند» در فيلم «اسكاي فال» به كارگرداني «سم منديس» بازي كرد و براي حضور در قسمت 24 جيمز باند هم قرارداد بسته است.

بسياري از منابع خبري با انتشار اين مطلب حضور «دنيل دي لوئيس» در نقش جيمز باند مضحك عنوان كرده و گفته اند شايد او براي نقش «شرلوك هلمز» مناسب باشد ولي او تواناييهاي حضور در يك فيلم اكشن را ندارد.

گفتني است ، «دنيل دي لوئيس» در اسكار 2013 براي بازي در فيلم «لينكولن» موفق به دريافت جايزه نقش اول مرد شد.