پیروزی استراتژیک مجاهدین خلق ایران؛ و شکست استراتژیک حکومت ایران در شطرنج با آنان

0
132

دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

ماهیت توافقی که اخیراً بین ارتش آزاد سوریه و مجاهدین خلق ایران صورت گرفت، اهمیت اش از دید بسیاری از ناظران پنهان ماند. این در حالی بود که از مدت هاست که مجاهدین با ارتش آزاد سوریه همکاری دارد و آنچه اخیراً بین آن به تفاهم رسیده چه چیز تازه ای دارد؟

دقیقاً نکته نیز در همین جاست. پس از این که مجاهدین خلق مدتی سعی کردند که طی مذاکرات و سمینارهای متعدد با مقامات و نمایندگان کشورهای مختلف، غرب را متقاعد کنند که به مثابه آلترناتیوی علیه حکومت ایران پذیرفته شدند، اما موفق نشده اند، آنان راهی جدید یافته اند. همکاری با ارتش آزاد سوریه که مورد تأیید غرب واقعه شده و توافق رسمی با آنان برای این که پس از همکاری مجاهدین با ارتش آزاد در سوریه و سقوط اسد، سپس نوبت ارتش آزاد سوریه است که به مجاهدین خلق برای ساقط ساختن رژیم ملاها و دست نشانده اش در عراق کمک کند.

این در حالی بود که به تازگی مجاهدین خلق موفق شدند که خود را از لیست تروریستی غرب خارج کنند و حالا به کمک این تفاهم نامه هم می توانند عملیات نظامی شان را تحت لوای ارتش آزاد سوریه صورت دهند، و هم در ازای کمک در سوریه، تلافی آن را در مبارزه مسلحانه در عراق و ایران دریافت کنند، و آن هم بدون این که در لیست تروریستی قرار گیرند. پس از تحریک های متعدد رژیم ایران با حملات مکرر به اعضای مجاهدین که خلع سلاح شده بودند و زندانیانی که به هیچ وجه کاری از دست شان ساخته نبود و هیچ یک خطری برای رژیم ملاها نبودند و مریم رجوی نیز موفق شده بود تا طی تغییراتی ریشه ای، مجاهدین خلق را از دست ایدئولوژی سیاه چپ نجات داده و به سوی مبارزات در راه دموکراسی بکشاند، واقعاً تهدیدی جدّی برای حکومت ایران نبودند، اما با تحریک مداوم مجاهدین خلق، آنان راه های مختلفی را آزمودند تا این راه جدید را –که ذکرش رفت، پیدا کردند.

به این می گویند حماقت رژیم ملاها که نه تنها قادر نیستند تا تهدیدها را از خود دور کنند که هر چیزی را با نادانی و لج بازی عملاً به تهدیدی عملی برای خودشان بدل می سازند. این است که می گویم سیاست یک علم است و کار چند ملاهای کله شق و پاسدار بیلمز (به قول هموطنان آذری و ترک مان) نیست.