پوسترهای جام جهانی

0
320

پوستر ادوار مختلف جام جهانی در سایت فیفا منتشر شد که دیدن آن خالی از لطف نیست.

سایت فیفا، تخت عنوان «آلبوم خانوادگی» پوسترهای ادوار مختلف جام جهانی از سال ۱۹۷۰ در مکزیک تا سال ۲۰۱۴ برزیل را منتشر کرده است.