پنج نفر در یزد و دو نفر در بابل اعدام شدند

0
158

پنج نفر در زندان مرکزی شهر یزد به اتهام «حمل هروئین و مرفین» و دو نفر در میدان «مادر» شهر بابل در استان مازندران به اتهام «قتل» به دار آویخته شدند.

سایت دادگستری استان یزد روز شنبه (۱۳ مهر) گزارش کرده که حکم اعدام این پنج نفر پنجشنبه گذشته در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمده است.

به گزارش استانبان، «م- خ»٬ «ن‌ـ‌م»٬ «م-ش»٬ «م- م» و «م- الف» هویت اختصاری این پنج نفر اعلام شده است.

سایت دادگستری استان مازندران نیز اجرای حکم قصاص دو نفر با هویت اختصاری «م-س» و «الف-ت» در شهر بابل خبر داده است.

این دو نفر در قتل چهار عضو یک خانواده دست داشتند.