پنتاگون: ادعای روسیه در مورد تجارت خانواده اردوغان با داعش احمقانه و خنده دار است

0
136

سخنگوی نظامی آمریکا ادعای روسیه را مبنی بر دخالت اردوغان رئیس جمهور ترکیه در قاچاق نفت عراق و سوریه به خارج مضحک خواند.

به گزارش تارنماهای درون مرزی، سرهنگ استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) که چهارشنبه از طریق یدئوکنفرانس با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت اینکه روسیه می گوید تانکرهایی نفت عراق را از طریق مرز ترکیه قاچاق می کنند و اینکه خانواده رئیس جمهور ترکیه با داعش در قاچاق نفت عراق و سوریه مشارکت دارد، احمقانه و خنده دار است.

سرهنگ وارن گفت این اظهارات کاملا غیرواقعی است.

وی اذعان کرد قاچاق نفت عراق از سالها پیش وجود داشته است و داعش هم از محل فروش نفت عراق مخارج خود را تامین می کند ولی اردوغان و خانواده اش در این ماجرا نقشی ندارند.