پناهجوی مهاجر افغان در آلمان مترجم ایرانی را به قتل رساند

0
142

یک مهاجر افغان در آلمان که یک مرد آلمانی ایرانی تبار ۵۵ ساله را به قتل رساند، درباره انگیزه قتل به پلیس آلمان گفته است که مقتول خواهان ازدواج با دختر ۲۰ ساله او شده بود.

پدر این دختر افغان بیش از یک ماه پیش این مرد ایرانی تبار را با خونسردی کامل به قتل رساند.

مقتول که به عنوان مترجم به صورت داوطلبانه در اردوگاه مهاجران به آلمان کار می‌کرد، درهمان اردوگاه با این خانواده افغان آشنا شده بود.

به گزارش صدای آمریکا؛ گزارشها حاکی است این مرد ایرانی تبار که به معلمی اشتغال داشته، با بسیاری از مهاجران روابط خوبی داشته و به واسطه سابقه مهاجرتی خود سعی می کرده به مهاجران در زمینه‌های مختلف کمک کند.