پلیس یونان برچیدن کمپ پناهجویان در ایدومنی را آغاز کرده است

0
250

دولت یونان اعلام کرد که انتقال پناهجویان به اقامتگاه‌های بهتر ضروری است. بیش از ۹ هزار پناهجو در کمپ ایدومنی به سر می‌برند. پلیس گفته که به زور و خشونت متوسل نخواهد شد. ده‌ها پناهجو خود را در اطراف کمپ پنهان کرده‌اند.

دولت یونان دستور بستن کمپ موقت پناهجویان در ایدومنی را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان ماموران پلیس یونان در بامداد سه‌شنبه (۲۴ مه/ ۴ خرداد) با بستن راه‌های ورودی دست به برچیدن کمپ پناهجویان در نزدیکی مرز مقدونیه زدند.

به گفته شاهدان عینی هلی‌کوپترهای پلیس از هوا بر عملیات تخلیه اردوگاه پناهجویان نظارت دارند. به گفته عکاس خبرگزاری آلمان ماموران پلیس از ورود خبرنگاران به کمپ ایدومنی جلوگیری می‌کنند.

بیش از ۱۴۰۰ مامور پلیس با ده‌ها اتوبوس کمپ را محاصره کرده‌اند. تلویزیون دولتی یونان نیز با استناد به منابع انتظامی تخلیه کمپ ایدومنی را تایید کرده است.

به گفته پلیس یونان هدف از بستن کمپ ایدومنی انتقال پناهجویان به اقامتگاه‌‌های بهتر است. هم اکنون بیش از ۹ هزار پناهجو در شرایط بسیار بدی در این کمپ به سر می‌برند و در انتظار خروج از یونان و سفر به اروپای مرکزی و غربی هستند.

دولت یونان گفته است که برای جابجایی پناهجویان به “زور” متوسل نخواهد شد. با این وجود صدها پناهجو خود را در اطراف کمپ پنهان کرده‌اند.

پلیس یونان اعلام کرده که پناهجویان باید به کمپی در شهر سالونیک (تسالونیکی) منتقل شوند که از امکانات بهداشتی و درمانی بهتری برخوردار است.

به‌رغم بسته بودن مسیر بالکان هنوز بسیاری از پناهجویان امیدوارند که از طریق کشورهای بالکان به اروپای مرکزی و غربی سفر کنند. مقامات کشورهای بالکان و اتریش بارها تاکید کرده‌اند که به پناهجویان اجازه تردد در خاک خود را نخواهند داد.

تغییر نظر دولت یونان

در ماه‌های گذشته دولت یونان تخلیه کمپ ایدومنی توسط ماموران انتظامی را رد کرده بود. دولت یونان اعلام کرده بود که بستن کمپ می‌تواند به درگیری میان ماموران پلیس و پناهجویان بیانجامد.

مسئول پناهجویان در یونان نیز تصریح کرد برای جلوگیری از زخمی شدن ماموران پلیس و پناهجویان، نیروهای انتظامی از هر گونه درگیری پرهیز خواهند کرد.

به گزارش دویچه وله؛ در روز یک‌شنبه (۲۲ مه) دولت یونان تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ها تصمیم به بستن کمپ ایدومنی گرفت. در هفته‌ی گذشته نیز درگیری شدیدی میان نیروهای انتظامی و پناهجویان در کمپ ایدومنی رخ داده بود.

به گزارش پلیس یونان نخستین گروه‌های پناهجویان کمپ ایدومنی را داوطلبانه ترک کرده و نیروهای امدادی سرگرم انتقال پناهجویان به اقامتگاه‌های جدید هستند.