پلنگ خرم آباد فلج شد

0
445

پلنگ مجروح خرم آباد که مورد اصابت گلوله افراد ناشناس قرار گرفته و مجروح شده بود ساعت ۲۰ شب جمعه به تهران رسید و مستقیما به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل شد.

بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران پیش از رسیدن پلنگ در تمامی بخش های مختلف از جمله جراحی، سی تی اسکن، رادیولوژی و غیره آماده بود.

گروه حامل پلنگ ساعت ۲۰ به ورودی بیمارستان رسیدند. پلنگ که در قفسی در پشت خودرو حمل می شد با پرتاب دارت بیهوشی توسط دکتر معماریان بیهوش و به داخل بیمارستان منتقل شد.

پس از تهیه عکس رادیوگراف، انجان سی تی اسکن و آندوسکپی مشخص شد ۴ ساچمه گلوله چهارپاره به بدن ماده پلنگ جوان برخورد نموده که ۳ ساچمه پس از برخورد از سمت دیگر بدن پلنگ خارج شده و یکی از ساچمه ها با برخورد به ستون مهره ها در زیر یکی از مهره ها گیر کرده است.

سپس طی عمل جراحی ساچمه مذکور از بدن پلنگ خارج و زخم های ناشی از برخورد گلوله ضد عفونی گردید.

 khoramabad-28

دکتر محمد ملازم، دکتر میرسپهر پدارم، دکتر سعید فرزاد، دکتر ایمان معماریان و دکتر یاسمین والی از تیم تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برای تشخیص و درمان پلنگ خرم آباد تلاش فراوانی نمودند.

دکتر ایمان معماریان در مورد آخرین وضعیت پلنگ خرم آباد گفت: تمامی مراحل درمان اورژانسی آسیب های نخاعی برای این پلنگ انجام شده است و از این به بعد نیز به مدت دو هفته تحت درمان با کورتون و آنتی بیوتیک قرار خواهد گرفت.

دکتر معماریان افزود: به دلیل برخورد گلوله با ستون مهره ها، پلنگ دچار آسیب نخاعی شده است اما امیدواریم این ضایعه منجر به فلج کامل حیوان نشود و با دارو درمانی و سایر روش های درمانی برطرف گردد.

 palangekhoramabad-17

وی گفت: در صورت فلج شدن کامل حیوان و عدم کنترل در ادرار و مدفوع، ادامه زندگی برای این پلنگ بسیار مشکل خواهد بود.

دکتر میرسپهر پدرام نیز پس از انجام جراحی و خارج نمودن گلوله، در مورد وضعیت پلنگ خرم آباد گفت: متاسفانه ضایعه نخاعی به دلیل برخورد گلوله به مهره L4 پلنگ حتمی است و معمولا برگشت ناپذیر خواهد بود.