پلمب تعدادی رستوران و قهوه خانه در خرمشهر

0
162

در یک هفته  گذشته چند رستوران و قهوه خانه در خرمشهر پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری رکنا، پلیس خرمشهر در این خصوص گفت: “این مکان ها اقدام به تبلیغات نامتعارف در فضای حقیقی و مجازی کرده و در اماکن خود موسیقی غیرمجاز و زنده پخش می کردند.”