پسر احمد شاه مسعود: علیه طالبان قیام خواهم کرد

0
763

پسر احمد شاه مسعود، یکی از رهبران فقید افغانستان اعلام کرد: علیه گروه طالبان در افغانستان قیام جدیدی برپا خواهم کرد.

بعضی از رسانه مدعی شده اند که در دومین روز حضور وی در پنجشیر موفق به جمع آوری بیش از ۲۵۰ هزار شهروند جوان از سراسر کشور برای نبرد با طالبان شده است.