پزشک زندان اوین بازداشت شد

0
135

 پزشک بهداری زندان اوین که بدن مجروح ستار بهشتی را معاینه و گزارش کرده بود، بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ این زندان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه و کلمه، دکتر رضا حیدرپور پزشک بهداری زندان اوین در روز انتقال ستار بهشتی، وبلاگنویسی که بر اثر شکنجه کشته شد، به عنوان پزشک کشیک در بهداری زندان اوین حضور داشت.

طبق مقررات، هر زندانی جدید که وارد بندهای عمومی زندان اوین می‌شود در ابتدای ورود به بهداری زندان اعزام و پس از معاینه برای وی پرونده پزشکی تشکیل می‌شود.

ستار بهشتی به هنگام ورود به زندان اوین طبق معمول به بهداری اعزام و بوسیله دکتر حیدرپور مورد معاینه قرار می‌گیرد و گزارش آثار ضرب و شتم و شکنجه هائی که روی بدن وی بوده بوسیله این پزشک در پرونده وی درج می‌گردد.

پس از تهیه این گزارش دیگر به دکتر حیدرپور اجازه داده نشد بیماران بند ۳۵۰ را معاینه کند و وی را به بند زندانیان مالی منتقل کردند و هفته گذشته نیز بوسیله ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

وی اکنون به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

هفته گذشته خانواده ستار بهشتی مطلع شد که در یک گزارش پزشکی قانونی خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه، در زمان بازداشت ستار بهشتی مطرح شده است.

بر اساس این گزارش پزشکی قانونی، جای تردیدی باقی نمی گذارد که مرگ این وب لاگ نویس بر اساس خونریزی داخلی و مغزی بوده است.

این درحالی است که مهرماه سال گذشته پزشکی قانونی در گزارشی مدعی شد که مرگ ستار بهشتی بر اثر استرس بوده است.