پرونده سازی و محاکمه زندانی سیاسی ارژنگ داودی بر مبنای اتهام محاربه..!

0
138

بنابه گزارشات رسیده انتقال زندانی سیاسی تبعیدی ارژنگ داودی برای محاکمه بر مبنای محاربه به دادگاه انقلاب بندرعباس.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ روز دوشنبه ۱۴ مرداد ماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی به شعبه ۳ دادگاه انقلاب برده شد و توسط فردی به نام جواد دمساز مورد محاکمه قرار گرفت. در این دادگاه فرمایشی به ۲ فقره پرونده سازی بازجویان وزارت اطلاعات علیه این زندانی سیاسی پرداخته شد.اتهامات یکی از پرونده ها محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد که پیش از این قرار بود توسط صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گیرد ولی به دلایل مبهمی پرونده را به دادگاه انقلاب کرج منتقل کردند و قرار بر این شد که عاصف حسینی او را محاکمه نماید اما به دلیل اینکه زندانی سیاسی ارژنگ داودی در زندان بندر عباس در تبعید بسر می برد پرونده را به شعبه ۳ دادگاه انقلاب بندرعباس منتقل کردند و نهایتا توسط جواد دمساز مورد محاکمه قرار گرفت.

پرونده سازی و اتهامات واهی با اعتراض شدید زندانی سیاسی ارژنگ داودی مواجه شد و دادگاه به زمان دیگری موکول گردید.همزمان پرونده سازی دیگری که توسط بازجویان وزارت اطلاعات به اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان بندرعباس توسط این فرد مورد رسیدگی قرار گرفت.

در حالی پرونده سازیهای بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی ادامه دارد که او از سال ۱۳۸۲ همچنان در زندانهای مختلف رژیم ولی فقیه آخوند علی از جمله اوین ، گوهردشت کرج و بندرعباس بسر می برد. زندانی سیاسی ارژنگ داودی درطی این مدت بارها به سلولهای انفرادی منتقل گردید و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفت. همچنین همسر او تنها به دلیل همسر بودن وی ، او را به مدت ۴ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دادند. منزل شخصی آنها توسط دفتر ولی فقیه مصادره و به یکی از عناصر آنها واگذار گردید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، پرونده سازی و محاکمه زندانی سیاسی ارژنگ داودی بر مبنای اتهام ساختگی محاربه توسط قاضیهای ولی فقیه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی را به دادگاه های قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۲ برابر با ۷ اوت ۲۰۱۳

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل