«پروانه سلحشوری» به دادسرا احضار شد

0
195

براساس اخبار رسیده صبح روز شنبه پروانه سلحشوری نماینده مجلس به دادسرا احضار شده است.

با پیگیری‌های انجام شده گویا وی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادسرا احضار شده است.

به گزارش فارس؛ پیگیری‌ها حکایت از این دارد که پس از انجام تحقیقات و صدور قرار از سوی بازپرس، این نماینده مجلس تا این لحظه از حکم مقام قضایی تمکین نکرده و از تودیع وثیقه و معرفی کفیل خودداری کرده است.