پروانه انتشار «مردم امروز» لغو شد

0
120

دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات از لغو پروانه انتشار روزنامه مردم امروز خبر داد.
علاءالدین ظهوریان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از لغو پروانه انتشار روزنامه مردم امروز خبر داد.

دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات افزود: با توجه به مطالب منتشرشده در روزنامه مردم امروز در جلسه امروز هیأت نظارت بر مطبوعات، لغو پروانه این روزنامه توسط اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات اتخاذ شد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ روزنامه «مردم امروز» روز سه‌شنبه گذشته تصویر بزرگی از جورج کلونی در صفحه اول خود منتشر کرده بود و به نقل از این هنرپیشه آمریکایی تیتر زده بود: «من هم شارلی هستم». در پیرو انتشار این تصویر روزنامه «مردم امروز» با دستور بازپرس شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد.