پدر سعید زینالی در بیمارستان بستری شد

0
555

«هاشم زینالى» پدر «سعید زینالى» در بیمارستان بسترى شد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از سحام، هاشم زینالى پدر سعید زینالى به دلیل عارضه لخته شدن خون در رگ‌هاى قلب در بیمارستان قلب تهران(امیر آباد) بسترى شد.

«هاشم زینالى» در سال ١٣٨۴ نیز به دلیل فشارهاى عصبى ناشی از مفقود شدن فرزندش و گرفتگى رگ‌هاى قلب تحت عمل جراحى قرار گرفت.

«سعید زینالى» پسر «هاشم زینالی» از دستگیرشدگان کوى دانشگاه است که پس از دستگیرى تنها یک‌بار با خانواده تماس داشته و پس از آن تاکنون هیچ خبرى مبنى بر زنده بودن یا کشته شدن این بازداشت شده کوی دانشگاه ۱۳۷۸ به خانواده‌اش داده نشده و پیگیرى‌هاى اکرم نقابی مادر سعید زینالى نیز در این رابطه بى‌نتیجه مانده است.

به گزارش «سحام»، پزشک معالج هاشم زینالى حال عمومى وى را خوب توصیف کرده و گفته تا پایان رفع خطر، وى باید بسترى و تحت درمان باشد.

خانواده ستار بهشتى نیز ضمن عیادت از «هاشم زینالى»، براى بهبود حال وى دعا و از خداوند سلامتی وی را مسئلت کردند.