پخش قرآن و برنامه های مذهبی از کانال‌های تلویزیونی افغانستان

0
430

تمام کانال‌های تلویزیون افغانستان شروع به پخش قرآن، برنامه هایی با حضور کارشناسان مذهبی و اخبار درباره اقدامات رهبران طالبان کرده‌اند.