پایان موفقیت آمیز پیاده روی فضایی اضطراری

0
142

فضانوردان ناسا یکی از مهمترین و پیچیده ترین پیاده روی های فضایی تاریخ این آژانس فضانوردی را با موفقیت به پایان رساندند.

 پگی ویتسون و جک فیشر از فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی ساعاتی پیش مأموریت پیچیده خود یعنی پیاده روی در خارج از ایستگاه فضایی بین المللی و تعمیر رایانه معیوب را با موفقیت انجام دادند.

ناسا پس از پایان این مأموریت دشوار اعلام کرد که سیستم ارتباطی نصب شده عملکرد خوبی دارد. این پیاده روی فضایی دو ساعت و ۴۶ دقیقه به طول انجامید.

این پیاده روی اضطراری به دلیل نقص فنی در عملکرد یکی از سیستمهای الکترونیکی نصب شده در خارج از ایستگاه فضایی بین المللی موسوم به Multiplexer-Demultiplexer (MDM) صورت گرفت. این قطعه روز شنبه دچار مشکل شده بود.

همزمان که پگی ویتسون بخش مورد نظر را تعمیر کرد، جک فیشر مشغول نصب چند آنتن در بدنه خارجی ایستگاه فضایی بین المللی بود.

اگرچه نقص به وجود آمده سلامت فضانوردان را تهدید نمی کرد اما وجود آن موجب می شود که سیستمهای الکترونیکی نظیر آرایه های خورشیدی نصب شده در بدنه خارجی ایستگاه فضایی عملکرد مورد نظر را داشته باشند.

همچنین ناسا به شدت به دنبال آن است که تمامی قطعات نصب شده در ایستگاه فضایی همواره در شرایط آرمانی قرار داشته باشند.

این دهمین پیاده روی پگی ویتسون بود. او توانست رکورد خود را به عنوان فضانورد زنی که بیشترین مدت پیاده روی فضایی را داشته تحکیم کند. همچنین او سومین فضانورد تاریخ ناسا از این حیث است.

به گزارش مهر به نقل از ناسا: بر اساس آماری که ناسا منتشر کرده است تاکنون ۱۲۵۰ ساعت و ۴۱ دقیقه پیاده روی فضایی صورت گرفته است. این میزان طی ۲۰۱ مورد پیاده روی به ثبت رسیده است.