پایان روز دانشجو در دانشگاه علامه با پرتاب گاز فلفل

0
155

عده‌ای ناشناس در مراسم روز دانشجوی دانشگاه گاز فلفل پرتاب کردند.
در اواخر مراسم روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی مراسم تریبون آزاد برگزار شد که در حین این مراسم عده‌ای نا‌شناس گاز فلفل به سالن انداختند و مراسم به صورت نیمه‌کاره‌‌ رها شد.

یکی از دانشجویان حاضر در این مراسم گفت: برهم‌زنندگان این مراسم جزو نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه نبوده‌اند و آنها نیز از این اتفاق تعجب کرده‌اند.

دانشجویان پس از پایان مراسم، با همخوانی سرود «یار دبستانی» در حال ترک سالن، و واگذار کردن سالن برای برگزاری همایشی دیگر بودند که ناگهان همه بر اثر انتشار گاز فلفل در سالن به سرفه افتادند.

به گزارش رسانه ها، پس از این اتفاق، دانشجویان از ترک‌ کردن سالن به‌صورت موقت اجتناب کردند و خواستار پاسخگویی رئیس دانشگاه و رئیس حراست شدند.

حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه در دوره کوتاه مدیریت خود با اعتراضات زیادی از دانشجویان روبرو شد.
بسیاری از دانشجویانِ حاضر در این مراسم، بر این باورند که زدن گاز فلفل در مراسم، کار هیچ‌یک از فعالان دانشجویی نبوده و آن‌ها علی‌رغم اصطکاکی که با یک‌دیگر دارند، دست به چنین اقدامی نمی‌زنند.