پاپ از توافق هسته ای ایران در سازمان ملل پشتیبانی کرد

0
128

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز جمعه بیست و پنجم سپتامبر در سخنرانی ای در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل از توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی پشتیبانی و ابراز خشنودی کرد.
رهبر واتیکان گفت : توافق اخیر اتمی در منطقۀ حساس آسیا و خاورمیانه نشانۀ امکانپذیر بودن حسن نیت سیاسی و قانون است، در صورتی که، به گفتۀ او، صبورانه و صادقانه به اجرا گذاشته شوند. پاپ فرانسیس سپس ابراز امیدواری کرد که توافق هسته ای ایران پایدار و مثمر به ثمر باشد و با همکاری طرفین به نتیجۀ دلخواه برسد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبر کاتولیک های جهان در جای دیگری از سخنانش خواستار توافقات اساسی پیش از برگزاری کنفرانس پاریس دربارۀ تغییرات اقلیمی شد و هشدار داد که بحران زیست محیطی می تواند موجودیت انسان را به خطر بیاندازد.

وی در موضعگیری علیه تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر سستی در مبارزۀ جهانی علیه این پدیده را مورد سرزنش قرار داد که به گفتۀ وی سالانه مرگ میلیون ها انسان را موجب می شود. مخالفت با ازدواج همجنسگرایان یکی دیگر از موضوع های سخنرانی پاپ در مجمع عمومی سازمان ملل بود.

پاپ همچنین از دولت های عضو سازمان ملل خواست که در مبارزه با فقر و بی عدالتی حداقل های حیاتی را برای تأمین نیازهای اساسی انسان ها به ویژه در زمینه های مسکن، کار و آموزش، به ویژه آموزش دختران، به اجرا بگذارند.

وی همچنین نسبت به تکثیر سلاح های کشتار عام ابراز نگرانی کرد و خواستار جهانی عاری از سلاح های اتمی شد. در پایان پاپ از ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار سازمان ملل نیز پشتیبانی نمود و خواستار دخالت و مشارکت همۀ ملت ها در تصمیم گیری های سازمان ملل به ویژه در شورای امنیت شد.