پاسخ مالک بزرگترین مجموعه پرورش اسب در کشور به حسین شریعتمداری: شما چون سوارکار نبودید از ابتدا خیال کردید با زین و یراق مشکل حل می شود

0
193

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از ایسکانیوز، پس از انتشار مفاد بیانیه مشترک هسته‌ای بسیاری در قامت مخالف برخاستند و تعابیر متفاوتی را در بیان تحلیل وارد ساختند. از جمله آن‌ها حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان است که در یک اظهار نظر گفته بود: نام توافق دو مرحله‌ای را بیانیه مطبوعاتی گذاشتیم. در یک کلمه باید گفت که اسب زین شده را داده‌ایم و افسار پاره تحویل گرفته‌ایم.

پس از این اظهارات سیداحمد موسوی مالک باشگاه پارس توسعه که بزرگترین مجموعه پرورش اسب در کشور را داراست پاسخ شریعتمداری را اینگونه داده است: نسبت به دغدغه همقطاران گرامی در خصوص نتیجه مذاکرات هسته‌ای و جمله” اسب زین شده را دادیم و افسار پاره را تحویل گرفتیم” باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهند: برای آنانکه سوارکار نیستند چه فرقی می‌کند که افسار پاره باشد یا اسب زین نداشته باشد؟ آنانکه سوار کارند می‌دانند اسب باید رام شود و سپس قابلیت برای سوارکاری را پیدا کند.

غم و غصه داشتنِ زین و یا چگونگیِ افسار مرحله بعدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. سوارکاران امروز با اسب بدون زین پارکول ۱۴۰ سانتیمتری را پشت سر می‌گذارند و مدال جهانی می‌گیرند در حالی که : مدعیان جامانده اسب زین شده را فقط در باکسی غیر استاندارد نگهداری کردند و هم خود از سوارشدن ترسیدند و هم از سواری دیگران خوف داشتند. اسب را باید ابتدا رام کرد و سپس سوار شد. شما چون سوارکار نبودید از ابتدا خیال کردید با زین و یراق مشکل حل می‌شود. اسبی که رام نشده و تعلیم ندیده با هر زینی برای سواری خطرناک است و سوارکاران امروز خود دریافتند که این اسب وحشی را چگونه ابتدا رام کنند و سپس در صحنه جهانی حضور پیدا کنند.