٢٠١۶ گرمترین سال تاریخ اعلام شد

0
213

آمار ناسا نشان می دهد ۲۰۱۶ از ١٨٨٠ میلادی تاکنون گرمترین سال تاریخ بوده است.

 براساس آمار منتشر شده سازمان ناسا و سازمان اقیانوسی و جوی(NOAA)٢٠١۶ به سومین سال گرم متوالی در تاریخ تبدیل اعلام شده است. البته گرمای ٢٠١۶۶ از دوسال گذشته بیشتر بوده است.  

در سال گذشته میلادی متوسط دمای هوای جهانی ٠/٩٩ درجه سانتیگراد بود که گرمتر از متوسط دمای آب و هوا در کل قرن ٢٠ بوده است.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، در کل از ١٨٨٠میلادی تاکنون دمای هوا ١/١ درجه سانتیگراد گرمتر شده است.