١٠ سازمان و حزب، با ایجاد ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند

0
224

١٠ سازمان و حزب مخالف جمهوری اسلامی در نشستی در شهر “هانوفر” آلمان، روز شنبه ۴ اسفند/ ٢٣ فوریه موجودیت “ائتلاف برای همبستگی و آزادی ایران” را اعلام کردند. در بیانیه پایانی این نشست، سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری جمهوری مبتنی بر دمکراسی، آزادی، برابری حقوقی شهروندان و جدایی دین از دولت، از خواست محوری این ائتلاف اعلام شده است.

حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان، حزب کومله کردستان ایران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات، اتحاد دمکراتیک آذربایجان- بیرلیک، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب مردم بلوچستان، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران و کومله زحمتکشان کردستان، أحزاب تشکیل‌دهنده این ائتلاف هستند.

در آغاز متن کامل اطلاعیه این ائتلاف آمده است: «۴٠ سال از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد که در این مدت حاصلی جز جنایت، سرکوب، کشتار و اعدام، غارتگری و تشدید فقر روزافزون برای مردم نداشته است؛ درچنین شرایطى، شاهد اعتراضات توده‌های مردم برای رفع تبعیض، آزادی و عدالت اجتماعی، دراشکال مبارزات برابرى‌طلبانه ملیت‌های مختلف ایران، جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مدنى کارگران، زنان، دانشجویان، کشاورزان، فرھنگیان، حفظ محیط زیست، بیکاران و تھیدستان میباشیم.

تعمیق بحران‌های چندگانه در تارو پود جامعه از یکسو، و تشدید تنش و تخاصم در مناسبات منطقه‌اى و بین‌المللى و تحریم‌های ناشی از آن از سوى دیگر، جمهوری اسلامی ایران را ناتوان‌تر از ھمیشه و درسراشیب فروپاشى قرار داده است.

درچنین وضعیتى، ادامه حاکمیت این رژیم جز زیان و مصائب بیشترى برای مردم ندارد. از این رو همراهی و اشتراک مساعی همه نیروهای جمهوری‌خواه دموکرات برای پشتیبانی از مبارزات مردم در جھت مقابله با جمھورى اسلامى درایران ، بیش از هرزمان دیگری، ضرورى است.

به گزارش رادیو فرانسه؛ بنا به تفاهم‌نامه مورد توافق، ما مشترکاً برای سرنگونی جمهوری اسلامی وجایگزینی آن با یک نظام برخاسته از آراء مردم بر مبناى جمهوریت، دمکراسی، جدائی دین و دولت و “فدرالیسمى” که تأمین حقوق برابرملی و دموکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران باشد، مبارزه می‌کنیم».