و دیوار مهربانی در میانه …

0
223

همزمان با راه افتادن موج گسترده ایجاد دیوارهای مهربانی در سراسر کشور، دیوار مهربانی در شهر میانه نیز ایجاد و اقشار مختلف مردم لباسهای گرم بلااستفاده خود را به افراد کم بضاعت جامعه می بخشند.

567d1e6c28274 567d1e6d5393c 567d1e6ee6af6 567d1e6ff423f 567d1e7b07dc9 567d1e74b5ee0 567d1e78b42ab 567d1e79e9de8 567d1e698a352 567d1e712ffc6 567d1e724af8e 567d1e778bf23 567d1e7367130