… و اینک منجی آخرزمان؛ زبانی که از تیغ تیز برنده تر است، بقلم دکتر کاوه احمدی علی آبادی

0
385
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

… رندی دین شناس را دیدند که در مجلسی دینی، جایی در گردن ملایان و دینداران دو آتشه را -همان ها که به نام دین، ظلم بر خلق خدا می کنند و خود را  منتظران ظهور می پندارند و ذکر فرج ظهور از دهان شان نمی افتد- می بوسد، برخی از نزدیکانش متعجب و مشکوک شدند که این چه جای غریبی است برای بوسیدن و علت پرسیدند. او نیز در پاسخ گفت که جای ضربت شمشیر امام زمان را می بوسد!

… با این همه، برنده ترین تیغ امام زمان همان است که در پیش گویی ها گفته شده است. چنان که در پیشگویی های نمادین آخرزمانی که به نام “مکاشفه یوحنا” ذکر شده، منجی آخر زمان -که با مسیح (با نماد بره) متفاوت توصیف شده است: نام اش “امین و حق” است چون به حق و عدل مبارزه و مجازات می کند … و بر پیشانی اش اسمی که تنها خودش معنای آن را می فهمد…، و از درون دهانش شمشیری تیز بیرون می ریزد. یعنی او با کلام می زند. و باز به همین خاطر است که در روایات مسلمانان گفته شده که کلام او (امام زمان) از تیغ لخت برنده تر است“.

… در این میان این تنوع و تناقضات پیشگویی ها، روایات و توصیفات، سردرگمی های بسیاری نیز روی داده است؛ این که کدام درست و کدام نادرست است. برخی از تناقضات نیز با نگاه چند بعدی از چند زاویه برطرف شدنی است. مثلاً گفته شده که “او” دین اسلام را جهانی می کند. البته اسلام نه با عنوان دینی که بدین نام (اسلام) اینک وجود دارد -که اکنون پیروانش گمراه ترین متدینان جهان اند و در روایات خودشان نیز این حقیقت آمده است- بلکه اسلام به تعبیر قرآن که پیروان حقیقی همه پیامبران و ادیان در تاریخ مسلمان بوده و هستند و محمد تنها یکی از پیامبرانش بوده است. در روایات مسیحیان آمده که بیشترین پیروان دینی که توسط او نجات می یابند، از مسیحیان هستند؛ آن هم طی جنگی که بین مسلمانان با یهودیان روی می دهد. آن نیز درست است که اینک از میان ادیان، پیروان بیشتری در مسیحیت هستند که در زمره نجات یافتگان اند. در همان روایات مسلمانان گفته شده که او (امام زمان) به جای اسلام، دینی جدید می آورد. آن نیز درست است که دین کنونی را که به نام اسلام خوانده می شود و درحقیقت بر ضد تمام پیامبران و وحی شان است، باطل می کند و دینی را جایگزین می سازد که هسته مرکزی و روح مشترک همه ادیان است: دین انسانیت؛ با تکیه بر فطرت همه انسان ها. گفته شده که او تحریفات در ادیان و کتب مقدس ادیان مختلف را نشان می دهد و اصلاح شان می سازد. این نیز درست است؛ آن گونه که تحریفاات در شریعت موسی و تغییر آن به شریعت یهود و تغییر شریعت اسلام به شریعت یهود و ورود فقاحت، جاهلیت و سنت اعراب ۱۴۰۰ سال پیش به نام اسلام، همین طور حقایقی در مسیحیت را پیرامون عیسی بن مریم و عیسی ناصری، و تغییر اساسی دین بهی زرتشت پیامبر (سوشیانس) توسط مغان و جایگزینی اش با سنن و باورهای مغان را آشکار می سازد و دین بهی زرتشت را دوباره احیاء می کند (آن گونه که در پیشگویی های زرتشت و جاماسب نامه آمده است سوشیانت آخرزمان با کلام اش اندیشه ها را متحول و بیدار می سازد). در ادیان شرق دور نیز گفته شده که معلمی از غرب می آید و جهان را متحول می سازد. همچنین -در کمال تناقض- گفته اند، او ادیان و مذاهب مختلف را کنار می زند و شیطان یا اهریمن را به حاشیه می راند یا به بند می کشد. آن هم درست است و جنایات و ستم های رفته به نام ادیان را -که تدلیس شیطان است- روشنگری کرده و باطل می کند. چون وجدان را به عنوان رابط مستقیم انسان با خداوند، جایگزین واسطه دین و مذهب می سازد. چرا که اینک نه زمان شریعت و نه طریقت، بلکه زمان حقیقتاست. به عبارتی دیگر، هیچ یک از این پیشگویی ها و روایات به ظاهر متناقض، با هم تناقضی نخواهند داشت به شرط این که نه در منطق فضای اقلیدسی، بلکه “منطق فضای نااقلیدسی”، معنا و تعبیر شوند.    

… اما با تمام تشابهات و تفاوت ها و حتی اسامی به کار رفته و مدعیان متعدد در تاریخ (و البته تحریفات و جعلیات وارد شده) پیرامون منجی آخرزمان، دو ویژگی در تمامی ادیان و پیش گویی ها یکسان آمده است: نخست این که هیچ کس دانش او را تقریباً در همه زمینه هاندارد و دوم این که او تنها کسی است که معنای حقیقی تمامی کتب مقدس ادیان مختلف جهان را می فهمد و برای همگان معنا و تشریح می کند.

… درست است، او آخرین ندای کشتی نجات است برای غرق شدگان، ولی اشتباه نکنید؛ کسی با تقلب نمی تواند در این آزمون برنده شود. (حجت تمام)